CLB Noordwest-Brabant over procesbegeleiding


Als CLB hebben we de intentie om ons opnieuw meer “naar voor te organiseren”, dichter bij de leerkracht met de bedoeling om samen op zoek te gaan naar wat (beter) werkt. Dit vraagt om een veranderingsproces in het denken en handelen van onze medewerkers.

Om dit doel te kunnen realiseren drong zich specifieke professionalisering  op en gingen we in gesprek met zowel Jan als Joëlle van Schoolmakers. Zij namen echt de tijd om onze vragen en noden te beluisteren en op basis hiervan deden zij een aanbod op maat van onze organisatie en medewerkers.

Per vestiging gingen aan de slag met de volgende leervragen:

– Hoe kunnen we vanuit onze CLB-werking het eigenaarschap van de problemen die we voorgesteld krijgen, samen met onze partners aanpakken? Hoe faciliteren we dit?

– Hoe kunnen we preventiever insteken, zodat we niet (alleen maar) brandjes blussen?

Al tijdens de 1ste sessie bleek dat er bij de groep medewerkers andere noden naar boven kwamen en Joëlle ging hier heel soepel mee om.

Na de 1ste sessie maakte Joëlle opnieuw ruimte gemaakt om hier met ons beleidsteam over in dialoog te gaan. Op basis van de 1ste bevindingen werd de volgende sessie opnieuw vorm gegeven, echt op maat van de vragen en verwachtingen van de medewerkers.

Het feit dat dit kan en dat Joëlle hier zo’n maatwerk van maakt, maakt ook dat onze medewerkers deze sessies als zeer waardevol beoordelen.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be