Faciliteren van verandering in onderwijs – Focusdagen

Wil jij mee verandering realiseren in onderwijs? Ben jij ook rond dit thema al een hele tijd leergierig? Fijn!
Want deze focusdagen richten zich specifiek tot die onderwijsprofessionals die reeds enkele jaren ervaring hebben in het (bege)leiden van veranderprocessen.

Opzet 

Ons uitgangspunt is dat de juiste aanpak of de juiste oplossing niet bestaat. Elk proces vraagt een eigen aanpak, afhankelijk van veel verschillende factoren, bijvoorbeeld de doelstellingen, de korte en lange termijn, jouw mandaat, de teamdynamiek, de grotere organisatie als geheel, de omgeving, …

Het gaat er dus om om als procesbegeleider telkens opnieuw wijze keuzes te maken over de interventies die je wel (of niet doet). 

Je wordt sterker in het kiezen van deze interventies door inzichten in 

 • procesontwerp: de procesfasen (h)erkennen, een veranderproces ontwerpen en methodieken om toe te passen per fase
 • groeps- en organisatieprocessen: omgaan met weerstand, draagvlak genereren, inzicht in groepsdynamica en systemisch kijken naar het grotere geheel waarbinnen de verandering (niet) plaatsvindt
 • jezelf als procesbegeleider: rol en mandaat krijgen en nemen, het stellen van goede vragen, coachvaardigheden één-op-één en met een groep, jezelf als instrument leren inzetten.

Inschrijven kan via dit formulier.

Doelen

Op deze focusdagen

 • krijg je kaders aangereikt rond het faciliteren van verandering
 • ga je je begeleidingsvaardigheden oefenen
 • reflecteer je over je eigen rol als procesbegeleider

Op die manier ga je met meer vertrouwen, moed en comfort interventies kiezen om het veranderingsproces te faciliteren.

Gedetailleerd programma

Nieuwe data voor deze focusdagen zullen binnenkort gedeeld worden.

Focusdag 1: Procesontwerp
Op deze dag breiden we je ‘toolkit’ uit: welke methodieken hanteer je bij welke procesfase? We gaan ervaren en oefenen met verbindende en cocreatieve methodieken, om met groepen aan de slag te gaan. 

Focusdag 2: Groeps- en organisatieprocessen
Op deze dag oefenen we met het kijken naar patronen in teams en organisaties vanuit de systemische benadering. 

Focusdag 3: Procesbegeleider
Op deze dag ligt de focus op jou en hoe je jezelf nog meer als instrument kan inzetten bij het begeleiden van processen. Zelfkennis en zelfzorg staan vandaag centraal.  

 

Iets voor jou? 

Ja! Als je vanuit je opdracht* in je school/onderwijsorganisatie het mandaat hebt om verandering te faciliteren en … 

 

 • je hebt zin om praktijkgericht te leren, vertrekkende vanuit concrete casussen,
 • je wil leren door in een kleine, diverse groep intensief in dialoog en op onderzoek te gaan,
 • je bent bereid om jezelf als procesbegeleider, je overtuigingen over ‘veranderen’ en je aanpak in vraag te stellen en hierover te reflecteren,
 • je wil meerwaarde aan de leergroep toevoegen door wat je al kent, weet, denkt, voelt en doet in te brengen in de groep,
 • je wil jezelf verrijken met nieuwe inzichten, kaders en methodieken,
 • je wil meteen en in jouw professionele realiteit aan de slag gaan en experimenteren met wat je leert. 

* bijvoorbeeld graadcoördinator, ICT-coördinator, zorgcoördinator, taalcoach, beleidsondersteuner, verantwoordelijke vak-/werkgroep, mentor, schoolleider… binnen de verschillende onderwijsniveaus. 

Schrijf hier in

 

Weet je het nog niet?

Reacties van deelnemers op de vraag ‘Wat heb je geleerd? ‘Welke gedragsverandering zie je bij jezelf?’

 

 • Ik ben me meer bewust van mijn positie als begeleider. Ik observeer meer het team (van leerlingen of leerkrachten) dat ik begeleid om zo te zien hoe ze reageren en hoe ik kan anticiperen. De rollen die een coach kan uitoefenen zijn hierbij waardevol. 
 • Ik kies bewuster welke vorm van besluitvorming ik toepas en ben vooral aan de slag gegaan met ‘consent besluitvorming’ uit de sociocratie 3.0. 
 • Ik voel me zelfverzekerder om collega’s te begeleiden, meer durf om het anders aan te pakken.
 • Ik weet nu beter hoe ik gemeenschappelijk start maak van het project, waardoor er minder misverstanden en frustraties zijn doorheen het veranderproces. 
 • Ik heb meer tools om in te zetten bij weerstand/conflict.

 

Locatie en lengte van een focusdag

Elke focusdag loopt van 9.30 u. tot 16.30 u.
Adres: Dorpsstraat 1, 3020 Winksele

Kostprijs

Per verdiepingsdag : 275 euro excl. btw inclusief lunch en werkmateriaal. Indien je je inschrijft voor de 3 verdiepingsdagen, ontvang je gratis het boek ‘Meesterlijk schoolleiderschap’ van Yves Larock.

Begeleiding

Lees hier de ervaring van andere deelnemers.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief