Peer meditation

Peer Mediation

Peer mediation op school is leerlingbemiddeling waarbij leerlingbemiddelaars 2 of meer medeleerlingen op een gestructureerde manier helpen om een oplossing te vinden voor hun conflict. In dit traject leiden we leerlingen op tot bemiddelaars en nemen we ook leerkrachten mee zodat peer mediation een duurzame manier wordt om met conflicten op school om te gaan.

Een school die kiest voor Peer-meditation investeert niet alleen in het conflictvaardig maken van haar leerlingen maar ook in een duurzaam project dat op termijn leidt tot een daling van het aantal conflicten en een respectvoller schoolklimaat. Het is een effectieve en preventieve methode tegen pesten.

Leerlingen met ruzie wenden zich makkelijker tot leerlingbemiddelaars dan tot leerkrachten. Men voelt er zich veiliger. Een school die kiest voor Peer-mediation geeft leerlingen vertrouwen en groeikansen.

Doelen

Na het volgen van deze vorming

weet je

  • Wat Peer-mediation is.
  • Welke uitgangspunten bij Peer-mediation worden gehanteerd.
  • Welke vaardigheden door de bemiddelaar beheerst worden.

kan je

  • Peer-mediation inzetten op je school als manier om conflicten aan te pakken.
  • Leerlingen vertrouwen schenken om zelf conflicten aan te pakken.
  • Leerlingen zelf opleiden om Peer-mediation te verduurzamen in je school

heb je

  • Als school alle tools in handen om de troeven van peer-mediation door te geven van leerling op leerling
  • Collega’s in huis die de vaardigheden kunnen doorgeven.

Gedetailleerd programma

Schoolmakers leidt leerlingen op als bemiddelaar vanaf de leeftijd van 9 jaar. Wij vormen zowel in het basis- als secundair onderwijs. De training bestaat uit 4 à 6 sessies van een halve dag met als resultaat dat 2 leerlingbemiddelaars samen ins taat zijn andere medeleerlingen te ondersteunen bij een het vinden van een oplossing bij hun ruzie. De leerlingbemiddelaar verwerft tijdens deze ervaringsgerichte opleiding inzichten in conflict en kan na afloop een meerzijdige partijdige houding aannemen, verbindend communiceren en een bemiddeling leiden.

Duur

4 à 6 dagdelen

Prijs

Per dagdeel: € 650, excl. btw en excl. verplaatsingskost

Lees hier de ervaring van andere deelnemers.

Aanvraagformulier

  • Hidden

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief