Vorming, training & opleiding

Van keynote op een pedagogische studiedag tot een masterplan voor meer meesterschap. We zorgen voor een aanbod op maat over cruciale onderwijsthema’s zoals differentiatie, evaluatie, flexibele leertrajecten en cocreatief leiderschap. Samen met onze partner Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) geven we vorm aan het onderwijs van de 21ste eeuw.

Klik hier voor ons open vormingsaanbod. Daarvoor kan je individueel inschrijven.


We werken vooral op maat van een school of onderwijsorganisatie. Vanuit de ondersteuningsvraag die je ons stelt, onderzoeken we samen met jou welk format het beste antwoord biedt:

  • een éénmalige vorming of workshop,
  • een interactieve lezing,
  • een training,
  • een traject met procesbegeleiding,
  • coaching (individueel of in groep).

Centraal in onze vormingen staan de ervaringen en competenties van de deelnemers, toegankelijke en theoretische kaders met de nodige wetenschappelijke onderbouw, inspiratie van binnen en buiten de school en toekomstgerichte ondersteuning om de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk.

vorming

Thema’s die we aanbieden:

Peer Mediation

Leerlingen en/of leerkrachten worden ervaringsgericht opgeleid tot bemiddelaar. Door een gestructureerde aanpak, sterke communicatieskills en empathisch leiderschap dragen de bemiddelaars bij tot een gedragen oplossing bij spanning of ruzie. Peer mediation is een sterk recept voor een respectvol en stimulerend schoolklimaat. Schoolmakers is partner van de Conflixers.

Verbindend communiceren

De kracht van communicatie schuilt in een heldere boodschap en wederzijds vertrouwen. Hoe maak je dat waar? We richten de focus op communicatie met leerlingen, ouders of collega’s.

Sterk team

Werken aan een team waarin iedereen zich goed voelt, goed kan samenwerken en het werk ook gebeurt. Hoe match je team-effectiviteit met welbevinden?

Vragen stellen

Goede vragen betrekken je gesprekspartner bij de dialoog en nodigen uit om naar elkaar te luisteren. Een sterke competentie in het stellen van vragen biedt zowel naar leerlingen als naar collega’s een grote meerwaarde. Met welke vragen krijg je mensen in je team of klas tot een doorbraak in hun denken?

Coachen

Dankzij een coachende houding behoudt je gesprekspartner het eigenaarschap over de uitdaging én de  weg naar de oplossing. Hoe maakt je van een coachende houding je basishouding?

Feedback

Feedback geven en krijgen is een kunst. We oefenen deze vaardigheid in en/of bekijken hoe constructieve feedback deel kan uitmaken van je schoolcultuur.

Krachtige leeromgeving

We lichten de basispijlers van een krachtige leeromgeving toe en we vertalen ze samen naar de praktijk.

Coöperatief leren

We zoeken met jou uit welke werkvormen interactie en samenwerking onder leerlingen stimuleren.

Differentiatie

Hoe kan je verschillen onder leerlingen – op welk vlak dan ook – gaan benutten om te komen tot nog meer didactische virtuositeit in je lessen?

Breed evalueren

Hoe kunnen we evalueren zodat we, vanuit verschillende standpunten en op verschillende manieren, een zo rijk mogelijk beeld krijgen op de ontwikkeling van de leerling?

Co-teaching

Samen voor de klas, hoe doe je dat? Maar ook: als team de verantwoordelijkheid dragen over een groep leerlingen, hoe maken we dat waar op een manier dat zowel leerlingen als leraren volop bijleren?

Doordacht tieneronderwijs

10- tot 14-jarigen krijgen het vaak hard te verduren door de bruuske overgang van lager naar secundair. De overgang hebben we zelf gecreëerd. Hoe kunnen we jonge tieners de nodige stabiliteit en zachte overgang doen beleven?

Spelvormen

Spelenderwijs in de klas, de sleur doorbroken. Hoe verrijk je je didactiek met spelvormen allerhande?

Kwaliteitsvolle zorg in de klas

Zorg bieden en onderwijskwaliteit bieden zijn geen tegengestelden, integendeel. Maar hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Zowel op klas- als schoolniveau is het samengaan van zorgbeleid en interne kwaliteitszorg geen afzonderlijke werelden.

OKAN

OKAN-onderwijs op maat van elke anderstalige nieuwkomer, dat betekent doorgedreven differentiatie. We kruiden je OKAN-werking met aanbevelingen uit het OKANS-onderzoek.

Meertaligheid als troef

Hoe komen we tot een veelzijdige taalbeleid dat vertrekt van de meerwaarde van meertaligheid onder onze leerlingen?

Persoonlijk leiderschap

Voor de klas staan, een school leiden, een graad coördineren … het zijn pittige uitdagingen. Met innerlijke rust en de nodige portie zelfkennis kan je zelfzekerder aan de slag.

Loopbanen van leerlingen

Leerlingen moeten in de loop van hun onderwijsloopbaan vaak keuzes maken die een grote impact hebben op hun toekomst, zoals bijvoorbeeld de overgang van basis naar secundair. Met de inzichten van het Transbaso-onderzoek versterk je leerlingen (en ouders) in dit keuzeproces.

Individuele leertrajecten

Van brede eerste graad, tot modulewerking, trapklassen, graadklassen … Hoe bied je als school elke leerling een zo individueel mogelijk leertraject?

Een sterk partnerschap met ouders

Ouders zijn cruciale partners in schoolontwikkeling. We bekijken de kansen en uitdagingen bij het inzetten op een kwalitatief partnerschap met ouders.

Leerlingen maken school

Hoe werk je aan maximale leerlingenparticipatie op school, zodat leerlingen zich mee eigenaar gaan voelen van hun leerproces, hun leeromgeving en het schoolbeleid.

Cocreatieve school

Een cocreatieve school is een school waar iedereen wordt uitgenodigd om actief mee te werken aan de uitdagingen die voorliggen, en mee eigenaar wordt van de oplossingen.

Duaal leren

De combinatie van leren en werken is in opmars. Dat juichen we toe. Hoe spelen we de meerwaarde van leren en werken zo goed mogelijk uit in het curriculum dat we onze leerlingen aanbieden?

Brede school

Maximale ontwikkelingskansen creëren voor élke leerling, dankzij een samenspel van verschillende sectoren en minstens één school.

Armoede en ongelijkheid

We analyseren drempels die leerlingen en hun ouders kunnen ervaren bij jou op school en kijken hoe we élk kind optimale onderwijskansen kunnen aanbieden.

Diversiteitsbeleid op school

Hoe maak je als school werk van een inclusieve omgeving en zorg je dat elke betrokkene deze gedachte mee uitdraagt en doorleefd aanvoelt?

We bieden vorming op maat van procesbegeleiders, pedagogische begeleiders, onderwijsondersteuners met aandacht voor procesmatig werken. Contacteer ons met je specifieke ondersteuningsvraag!

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

"Ouders willen soms dat de zaken sneller gaan dan mogelijk is voor de school. Het Participatiehuis kan die verwachtingen in de juiste context helpen plaatsen.”

Fijn overzicht van @klasse_be rond de verschillende niveaus van ouderparticipatie op school. https://t.co/3Fe1mgLVqK

Onderpresterende leraren... @vanhf_j en Loth Van Den Ouweland wijzen ook op de rol van de schoolleider en het belang van een feedbackcultuur @schoolmakers https://t.co/cyo5ZwVhtd

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CVBA, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2019 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be