7 tips om in verbinding te blijven met je leerlingen

25 maart 2020

Ik zie jou

Ik denk aan jou

Ik ben jou niet vergeten

Het is niet gemakkelijk om als leerkracht gedurende de coronacrisis deze boodschap aan leerlingen over te brengen. “Houd de cirkel met wie u in contact bent, zo klein mogelijk”, is de boodschap die we krijgen. De fysieke nabijheid valt weg waardoor we uitgedaagd worden om contact te maken op een alternatieve manier. In verbinding blijven met leerlingen hangt nauw samen met enerzijds hun welbevinden en anderzijds hun motivatie om met schoolwerk bezig te zijn. Twee vliegen in een klap en dus de moeite waard om te onderzoeken op welke manier je contact kan maken met je leerlingen. In wat volgt zeven tips om als leerkracht in verbinding te staan met de leerlingen. 

1. Neem tijd om te vragen hoe het gaat met je leerlingen. Een Smartschool live sessie enkel in het teken van bezorgdheden van leerlingen is nu even waardevol als een inhoudelijke les. Je kan als leerkracht zelf de microfoontjes van de leerlingen managen zodat iedereen de kans krijgt om te vertellen wat er in hen omgaat. Als leerkracht krijg je zo een zicht op de noden van je leerlingen zodat je er bij een volgende les op kan inspelen. Bovendien krijgen de leerlingen het gevoel dat er plaats is voor hun gevoelens, plaats voor hun zijn.  

2. Betrek ouders om te vragen wat er goed loopt en wat de uitdagingen zijn thuis. Zo krijg je als leerkracht een volledig beeld van de situatie van jouw leerlingen. Elke ouder afzonderlijk bellen is een verregaande, maar toch nuttige daad. Andere opties zijn communiceren via SmartSchool of het opsturen van een google form met enkele vragen. Een combinatie van beide zorgt voor een efficiënt en affectief contact.

3. Stimuleer de leerlingen enerzijds om te zoeken naar beelden en vocabulair om zich te uiten. Een score geven op elke basisemotie of werken met metaforen en beelden kan zinvol zijn. Anderzijds kan je leerlingen stimuleren om op een alternatieve manier contact te maken met anderen. Opdrachten ontwerpen waar leerlingen (online) contact moeten maken met klasgenoten kan hierbij helpen.

4. Gebruik verschillende communicatiekanalen. Jongeren zijn verbonden via verschillende sociale netwerken. Deze crisis biedt de kans om als leerkracht die netwerken te gaan ontdekken en om te bekijken hoe je ze op een pedagogisch verantwoorde manier kan inzetten. TikTok, Instagram en youtube kanalen zijn bijvoorbeeld leuke tools om enerzijds verbonden te zijn met je leerlingen en anderzijds leerlingen te stimuleren inhoudelijk bezig te zijn met de leerstof.

5. Maak duidelijke afspraken wanneer welke zaken besproken kunnen worden. Zo vermijd je de verwachting van een constante beschikbaarheid, maar creëer je wel een veilige omgeving voor jouw leerlingen waar vrijuit gesproken kan worden over moeilijkheden. Bovendien mogen we niet vergeten dat de non-verbale communicatie een groot aandeel heeft in het overbrengen van de boodschap. Als dat wegvalt of er is minder ruimte voor, zijn duidelijke afspraken over wat wanneer besproken wordt nog belangrijker.

6. Aandacht voor het positieve dat je tegenkomt in je dagelijks leven of in het bijzonder tijdens deze crisis, mag niet vergeten worden in het contact. Actief positieve gedachten oproepen en stilstaan bij de dingen waarvoor je dankbaar bent, draagt bij tot meer optimisme. Het zorgt dat het contact tussen leerkrachten en leerlingen een positieve dynamiek krijgt waar energie en goesting om te leren uit voortkomen.

7. Deze crisis vraagt veel van iedereen. Daarom is zelfzorg extra belangrijk. Stilstaan bij de vraag ‘wat heb ik nodig om er te kunnen zijn voor mijn leerlingen?’ is daarom essentieel. Heel de situatie vraagt om ons flexibel op te stellen. Het creëren van, reflecteren op en bijsturen van nieuwe manieren om in verbinding te staan met de leerlingen, verloopt niet zonder slag of stoot. Maar opbrengen, dat zal het.

Lydwin Bulckens

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief