Aan de slag met Xnapda!

16 maart 2020

Schoolmakers is er voor scholen. Ook in deze bizarre corona-tijden. Deze blog behoort tot een blogreeks die leraren en beleid concrete tips, inzichten en inspiratie wil aanbieden om aan de slag te gaan met online leren, afstandsleren en digitaal leren.

Xnapda biedt online instructie- en bewegingsfilmpjes aan voor leerlingen uit de basisschool. De website stelt deze periode al deze filmpjes gratis ter beschikking. Ideaal om ervoor te zorgen dat het leren niet stopt. Hieronder vind je enkele concrete manieren om met Xnapda aan de slag te gaan. 

We wijzen er nog even op dat:

  • het niet de bedoeling is dat je nieuwe leerstof aanbiedt in deze periode en gaat beschouwen als “gezien”
  • leerlingen niet automatisch iets geleerd hebben door naar een filmpje te kijken. Om dat doel te bereiken is meer nodig: verwerkingsopdrachten, verlengde instructie voor wie het nodig heeft.
  • dit is vooral de uitgelezen periode om cruciale basiskennis te verankeren en op nieuwe manieren te benaderen. 
  • niet elke leerling heeft (altijd) toegang tot internet. 

Je hoeft geen account aan te maken om de filmpjes te kunnen bekijken. Klik gewoon op “Bekijk de filmpjes”. 

Xnapda geeft les

Denk even terug aan de lessen die je dit schooljaar reeds gaf. Was er een stuk leerstof waarvan je merkte dat de leerlingen het er nog wat moeilijker mee hadden? Selecteer het Xnapda-filmpje waarin deze leerstof nog eens wordt uitgelegd, bezorg de link aan je leerlingen en bedenk enkele opdrachten. Dit document kan je helpen om snel tot opdrachten te komen. 

Xnapda laat je kiezen 

Nieuwe leerstof aanbieden en beschouwen als “gezien” mag niet, zo zegt onze minister. Maar natuurlijk is er niets zo leuk als te kunnen leren over die zaken waarover je écht wil bijleren. Stuur drie filmpjes over verschillende Wereldoriëntatie-thema’s naar je leerlingen en laat hen er één uitkiezen. Je kan een blaadje meesturen met enkele verwerkingsvragen en eventueel een schrijfkader. Zo laat je leerlingen op hetzelfde moment oefenen op taalvaardigheden, en je laat hen kennismaken met nuttige inhouden. 

  • Waarover ging je filmpje? 
  • Waarom heb je dit filmpje gekozen? 
  • Zou je iemand anders aanraden om naar dit filmpje te kijken? Leg uit waarom. 

Xnapda en het leerdagboek

Moetjes en magjes, dat kan ook op Xnapda. Stuur een lijstje met filmpjes naar je leerlingen die écht belangrijk zijn om te bekijken, best ook met verwerkingsopdrachten. Dit zijn de moetjes. Maak een lijstje met magjes. Stimuleer je leerlingen om elke dag het moetje te maken, en een magje te kiezen. Uiteraard kunnen dat ook bewegingsfilmpjes zijn. 

Xnapda beweegt

Op school zitten leerlingen geen ganse dag op hun stoel. Zorg ervoor dat ze ook thuis voldoende bewegen. Bewegen en leren kan je perfect combineren met elkaar. Stel een planning op voor je leerlingen, waarbij ze zowel ‘s ochtends, ‘s middags als in de namiddag naar een bewegingsfilmpje kijken én volop meedoen. Daag hen ook uit op zelf bewegingen te verzinnen bij zaken die ze uit het hoofd leren. 

 

Jan Royackers

in samenwerking met Stijn Van de Velde van Xnapda. 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be