[Leiding geven aan verandering] Begin bij jezelf

23 april 2018

Hoe sta jij tegenover verandering? Kijk je steeds uit naar iets nieuws of hou je graag vast aan wat is? Hou je ervan om alles eerst goed te onderzoeken en plannen of experimenteer jij graag? Hoe kijk jij naar fouten maken? Als leider in verandering is het goed je bewust te zijn van hoe jij naar verandering kijkt. En hoe je daarin met je team overeenkomt of verschilt.

De manier waarop jij kijkt naar verandering kan veel invloed hebben op hoe je team kijkt naar verandering. Het bepaalt ook mee hoe je verandering initieert, erop reageert of aanbrengt aan een team. Jouw visie op verandering kan ervoor zorgen dat verandering anderen overdondert of mensen belet om in actie te komen. Omgekeerd beïnvloedt de kijk op verandering van jouw team ook jouw kijk op verandering. Bewust zijn van hoe jij en jouw team naar verandering kijkt, is dus een eerste stap in een geslaagd veranderingstraject.

Ben je je bewust van hoe jij naar verandering kijkt? Ben je eerder behoudsgezind of kan de wereld rondom jou niet snel genoeg veranderen? Misschien is het bij jou niet zo zwart-wit. Als je terugdenkt aan transitiemomenten in jouw leven, op het werk of ernaast, zullen sommige vlot gelopen zijn en andere minder vlot.

Oefening: Schrijf 5 momenten van verandering in je leven op. Dat mag binnen of buiten de werkcontext zijn. Hoe stond jij tegenover deze 5 momenten ervoor en erna? Wat valt je op?

Willen, kunnen, durven en doen

Als leider ben jij vaak diegene die veranderingen initieert. Maar soms komt de nood tot verandering ook van bovenaf/buitenaf. Belangrijk is te weten/te voelen of en hoe je zelf mee achter de verandering staat. Waar kan je je in vinden? Waarin minder? Wat maakt de verandering urgent en/of belangrijk voor jou?

Daarbij is het ook van belang of je over de tools beschikt om te veranderen. Heb je zelf de kennis en de vaardigheden om effectieve verandering te begeleidingen in jouw school of heb je mensen (intern of extern) om jou erin te begeleiden? Ook dit beïnvloedt hoe jij kijkt naar verandering.

Ben jij iemand die effectief de sprong naar verandering durft wagen en ideeën ook omzet in actie? Al is het maar een eerste kleine stap. Of hou je het bij plannen maken die vaak niet uitgevoerd worden omdat ze volgens jou niet rijp genoeg zijn, niet gedragen worden of niet uitvoerbaar blijken?

Wanneer is verandering voor jou geslaagd? Vier jij kleine successen of neem je zonder omzien de volgende stap. Is de verandering pas geslaagd als de hele transitie is doorgevoerd, of ben jij tevreden als de neuzen in dezelfde richting staan en je van daaruit verder gaat?  En hoe ga jij om met falen? Wat als een verandering niet lukt, hoe ga je daarmee om? Zie je falen als een leerkans of groeikans of is vermijd je falen liever? Hoe jij naar verandering kijkt, heeft vaak ook hiermee te maken.

Oefening. Kijk naar de 5 momenten van verandering die je opschreef. Lag het initiatief binnen of buiten jezelf? Voelde je je wel of niet capabel of goed omringd tijdens de verandering? Zijn de veranderingen effectief uitgevoerd én onderhouden? Hoe ging je om met falen? Wat valt je op?

Hoe kijkt jouw team naar verandering?

Veranderen kan je niet alleen. Daarvoor moet je met z’n allen – of toch met het grootste deel van het team – aan hetzelfde zeel trekken. Hoe kijkt jouw team naar verandering? Is het team als geheel eerder behoudsgezind of eerder veranderingsgezind? Welke gevoeligheden, overtuigingen en drijfveren spelen mee? Komt hun kijk overeen met hoe jij kijkt naar verandering? Welk verschil zie je bij de verschillende teamleden?

Oefening: Teken je team uit op een schaal van 0 tot 10 waarbij 10 staat voor heel veranderingsgezind en 0 voor het tegenovergestelde. Waar sta jij en waar staan de verschillende leden van jouw team ten opzichte van verandering? Waaraan merk je dat?

Oefening in team: Het is nuttig om bovenstaande oefening samen met je team te doen. Zo krijg je een tekening die schetst hoe jouw team naar verandering kijkt.  Nog interessanter is om deze oefening – bijvoorbeeld met een regiegroep – te doen bij de start van een concreet veranderproces. Haal je daarvoor graag externe expertise in huis, dan komen we je met Schoolmakers graag begeleiden.

Veranderen is meestal niet iets wat van vandaag op morgen lukt. Jij en je team moeten willen, je moet de nodige handvatten hebben, het moet mogen, je moet durven de sprong wagen, effectief overgaan op actie en tenslotte de verandering laten wortelen. Daarnaast kan je ook veel leren uit falen.

In deze blogreeks ‘Leidinggeven aan verandering’ gaan we dieper op verschillende soorten verandering, de verschillende fasen in een veranderingstraject en hoe je je team meekrijgt, de kracht van falen… Suggesties voor thema’s over verandering die jullie door ons besproken willen zien, mag je doorsturen naar yves@schoolmakers.be.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief