[De lat hoog voor iedereen?] Dat vraagt ‘meesters’!

07 november 2018

(Her)beleef de lezing “de lat hoog voor iedereen”. We deelden deze lezing op in vier delen, dit is deel 1. De eerste twee delen zijn nu al te lezen, de laatste twee delen worden snel verwacht. 

Het onderwijs is anno 2018 even kwaliteitsvol als anno 1998. Stel dat je deze stelling voorgeschoteld krijgt, wat is jouw antwoord? Welke verklaringen geef je? Ja, want … Nee, want… Welke nuances leg jij vanuit jouw ervaring?

Intussen ligt 1 september al even achter ons. De mediastorm over onze onderwijskwaliteit is gaan liggen. Voor ‘de werkvloer’ blijft dat kwaliteitsvraagstuk een dagelijkse uitdaging. Elke dag werken duizenden leerkrachten zich uit de naad om degelijk onderwijs te bieden aan AL hun leerlingen. Niet met grote woorden of ronkende uitspraken. Vooral door te doen.

Wat helpt er om het bos door de bomen te zien, je eigen visie te ontwikkelen, je te positioneren in het debat en tegelijk stappen te zetten zodat je eigen praktijk nog beter wordt?

  • Informeer jezelf. Dit is geen pleidooi voor verregaand evidence based onderwijs, wel evidence informed: laat ons de inzichten uit de onderwijswetenschap benutten om het leren, en ons onderwijs, nog krachtiger te maken. Er zijn heel wat wetenschappers bezig met te kijken wat mensen aanzet tot leren. Tegelijkertijd is onderwijs dat volledig gebaseerd is op onderzoek eerder een utopie. We zitten altijd in een bepaalde context waar we met mensen werken.
  • Blijf proberen. Durf glorieus te falen. Ik heb iets geprobeerd op basis van een artikel of de ervaring van een collega, maar het is niet gelukt. Geen probleem, wat leer je eruit? Laat ons niet verkrampen. Laat ons het blijven de moeite waard vinden om onszelf én onze leerlingen af en toe in een experiment te gooien. Het ergste wat kan gebeuren, is … een slechte les. 
  • Hou het hoofd koel. Al die verwachtingen die op je schouders liggen, en op die van je collega’s. De maatschappij legt de lat hoog voor leerkrachten. Terecht. En toch: zorg voor jezelf. Ga in gesprek over welke verwachtingen je kan en wil waarmaken. Nu al, en op langere termijn? Individueel, en als team?

De lat hoog voor iedereen, wat betekent dat concreet? Nog meer leerlingen, nog meer, nog liever, nog efficiënter laten leren. Met de nadruk op NOG: er gebeurt al zoveel. Versterken wat er is.

De lat hoog voor iedereen, dat legt ook de lat hoog voor onszelf. Hebben wij zelf een ‘zwarte gordel’? Die zwarte gordel, dat is meesterschap. Zijn wij meesters? Want de lat hoog voor iedereen, dat vraagt meesterschap. En meesterschap splitsen we op in drie componenten:

  • Passionele kennis van je vak: hoeveel weet je van je vak? Hoeveel leer je nog bij? Hoe sterk kijken jouw leerlingen naar jou op voor wat jij weet/kan? In deze blog gaan we hier dieper op in. Lees het hier
  • Passionele kennis over lesgeven: hoe breng jij je vak(ken) over? Wat helpt om leerlingen tot leerlingen te brengen? Meer weten hierover? Lees dan deze blog. Lees het hier.
  • Passionele kennis van je doelpubliek: hoe goed ken je je leerlingen, hun noden, hun zorgen, hun eigenheden? Hoe ‘graag zie je je leerlingen’ voor wie/wat ze zijn, en voor wat ze al wel en nog niet kunnen? Lees deze blog voor extra informatie. (wordt verwacht eind januari)

Saskia Vandeputte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief