IT als onmisbare ondersteuning van het leerproces

15 oktober 2018

Samsung hield recent een boeiend event ‘e-ducation 3.0’ rond ICT in het onderwijs. Op dit event werd het voor mij weer maar eens duidelijk dat we ons onderwijs moeten aanpassen aan de snelle en sterk veranderende maatschppij die er is door de snelle ontwikkelingen op IT gebied.

Artificiële intelligentie, augmented reality en virtual reality vinden steeds meer hun weg naar het onderwijs en de maatschappij. Vooral artificiële intelligentie lijkt onze maatschappij net zo hard en drastisch veranderen als de invoering van het schrift. Thierry Geerts heeft het daarom in zijn boek digitalis over de 4de industriële revolutie. Door deze versterkte technologie zullen steeds meer jobs geautomatiseerd worden waardoor we als maatschappij meer moeten inzetten op op levenslang leren. 21ste eeuwse vaardigheden, zoals empathie, creativiteit en innovatief denken, zullen sterker aan bod moeten komen in ons onderwijs.

Ook het onderzoek van de SERV toont aan dat er dringend een tand moet worden bijgestoken worden, op Europees vlak laten we enkel Spanje en Italië achter ons. Persoonlijk lijkt het me geschikt dat de leerlingen die uitstromen uit ons onderwijs op z’n minst een notie meekrijgen van codering. Daarnaast dienen we ook aandacht te besteden aan het aanleren van de juiste houding wat betreft safety en privacy.

Het vlotst zijn deze zaken integreerbaar in de STEM of zelfs STEAM-opleidingen. Zo maakte ik kennis met het Sint-Lievens-College in Gent, die een prachtige voorstelling gaf rond ‘meer meisjes in STEM-opleidingen’: de Unicorn Programme. Tijdens een vakoverschrijdende projectweek werkten ze samen aan een robothand.

Ook de lagere school Curieuzeneuzen in Balen deed me als IT-liefhebber verbaasd staan. Ik was door Switch uitgenodigd om een opleiding te volgen die je als leidinggevende en als team in gang kan zetten om IT sterker te integreren in de klaspraktijk.  Als ‘Apple Distinguished School’ had ik me aan de allernieuwste Apple-snufjes verwacht. Niets was minder waar: doodgewone lokalen met een digibord en aan aantal uitleenbare Ipads vormden de basis. Hun visie is sleutel: IT is een tool die het leerproces versterkt, niet vervangt en die leerkrachten ondersteunt in hun werking. Ze laten leerlingen als echte curieuzeneuzen op een actieve, sociale, zelfregulerend en reflecterende manier de wereld ontdekken.

Een prachtig voorbeeld van hoe een goede, gedragen visie versterkt kan worden met IT. Als Schoolmaker wil ik dit realiseren bij andere scholen. Wil ik scholen laten nadenken over hun visie. Hen laten uitzoeken hoe IT hun leer- en werkproces kan verbeteren en ondersteunen. IT zal de leraar niet vervangen, maar wel het leerproces veranderen. Een leerkracht zal een meester moeten worden in het afwisselen tussen doceren en coachen en IT kan dit proces een pak eenvoudiger maken.

Enkele tips alvast hoe je dit kan doen:

  • Bekijk welke IT-programma’s ervoor kunnen zorgen dat je meer tijd genereert. Probeer te automatiseren waar mogelijk.
  • Ga kritisch om met content die gecreëerd is door anderen. Kies voor die apps en programma’s in je les waar je zelf controle hebt over het proces en waar je zelf de inhoud kan en mag insteken.
  • Zoek een gezonde mix tussen digitaal en analoog leren. Laat de leerlingen lezen uit een boek, maar maak de bespreking digitaal. Laat ze tekenen op papier, maar laat hen achteraf hun tekening verwerken tot een stop-motion filmpje.
  • Geef je team en jezelf tijd, een volledige procesimplementatie duurt minstens 5 jaar.
  • Choose your battles: beter één app goed integreren dan 10  apps maar half.

Wil je toch nog wat meer tips of hulp bij het uitwerken hiervan? Contacteer me dan en we bekijken samen wat er mogelijk is.

Joris

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief