Ondersteun de ondersteuner!

11 juni 2018

Van GON-begeleider naar ondersteuner

Waar er voeger een GOn-team was, opgesplitst per expertise, en GOn-begeleiders uren kregen per leerling die ze een jaar opvolgde, is er nu een ondersteuningsteam. Een gemixt team van mensen met verschillende expertises. Zij zullen zich minder op het kind individueel focussen, maar wel op de noden van die leerlingen geplaatst binnen de context van de school, op het leerkrachtenteam en de schoolwerking. Een school formuleert samen met CLB een vraag: waar botsen wij op? Welke kinderen hebben ondersteuning nodig? Welke soort ondersteuning hebben wij als school nodig? Dat kan gaan van vragen over sociale vaardigheden  tot vragen over gedragsproblemen, motorische beperkingen, autisme, gehoorsproblemen, niet aangeboren hersenletsels,…. Die vraag komt dan in een ondersteuningsnetwerk terecht, waar bekeken wordt wie vanuit zijn expertise deze school zal ondersteunen in hun vraag.

Kracht van expertise en onafhankelijkheid

Dit is een sterk idee: scholen sterker maken voor diverse problematieken op schoolniveau. Ondersteuners bekijken problemen overkoepelend en niet fragmentarisch, wat een enorme meerwaarde is. Bovendien zijn ze onafhankelijk, onpartijdig. Wanneer ze binnenkomen in een school, hebben ze in eerste instantie weinig linken met collega’s of beleidsmedewerkers. Ondersteuners kunnen open kaart spelen, leggen dingen op tafel waar anderen meer moeite mee hebben. Net omdat ze geen werknemer zijn van de school.

Ondersteuners hebben ook een enorme expertise rond verschillende zaken waar scholen mee kampen. Expertise die soms niet bij de leerkrachten aanwezig is, en dat is ook helemaal ok, je kan onmogelijk een expert zijn in alles. Soms botst dat ook, wanneer leerkrachten ‘dat hele inclusieverhaal’ niet zien zitten en de ondersteuner in de expertiserol blijft. Het is belangrijk dat er een openheid is van de school en dat de ondersteuner zijn expertise vertaalt naar de klasvloer. Samenwerking is de sleutel hier. En wanneer dat gebeurt, worden mooie zaken bereikt: zoals een speelplaats waar vroeger veel ruzie was en die met een klein budget wordt omgebouwd tot een plek die werkt voor alle type kinderen. Een plaats voor kinderen die zoeken naar rust, naar spel, naar interactie. Het bekijken van evaluatiesystemen op schoolniveau en dit aanpassen naar een breder publiek. Ouderparticipatie mee in goede banen leiden. Specifieke onderwijsbehoeften vertalen naar de brede basiszorg.

Waar we anders bezig zijn met het oplappen van problemen, het blussen van brandjes, zien en pakken ondersteuners nu samen met de scholen het grotere geheel aan. Daar komen duurzame trajecten uit die vastgehouden worden over de jaren heen.

Ondersteun de ondersteuner

Bij Schoolmakers geloven we echt in de kracht van ondersteuners, een ondersteuningsnetwerk in samenwerking met de scholen. We weten ook dat dit systeem nog kinderziektes heeft en dat helpen we graag mee aan te pakken.

Bij Schoolmakers hebben we de expertise, de coachingsvaardigheden en de methodieken om ondersteuners te leren om met een schoolteam en ouders aan de slag te gaan. Bovendien hebben we een brede achtergrond binnnen inclusieverhalen, teamwerking, oplossingsgericht werken, differentiëren, breed evalueren en in flexibele leertrajecten. Een mooie aanvulling op de expertise van de ondersteuners.

We lijsten ons aanbod voor ondersteuners, coördinatoren en begeleiders van ondersteuningsnetwerken, hier graag even op:

Mijn rol als ondersteuner in het inclusieverhaal – workshop

Het takenpakket van de ex GON -of ION-begeleider evolueerde. De verzamelde kennis vertalen ervan naar de praktijk van de leerkracht heeft heel wat om het lijf. Daarom vinden we het belangrijk om tijd te maken voor de ondersteuner.

Oplossingsgericht coachen van leerkrachten(teams)

Een dagworkshop voor coördinatoren en begeleiders van ondersteuningsnetwerken. Oplossingsgericht coachen is een effectieve manier om leerkrachten en hele schoolteams aan het stuur te zetten bij het aanpakken van uitdagingen rond inclusie. Veel scholen ervaren de oplossingsgerichte methode als erg verfrissend vanwege de focus op een positieve toekomst in plaats van op het negatieve verleden.

Effectieve teamwerking binnen je ondersteuningsnetwerk – workshop

Dit is een dagworkshop voor coördinatoren van ondersteuningsnetwerken. Een effectieve teamwerking biedt veel troeven om de opdracht van jouw ondersteuningsnetwerk op een sterke manier te realiseren.

Schoolteams motiveren voor inclusie

Dit is een dagworkshop voor coördinatoren en begeleiders van ondersteuningsnetwerken. Als ondersteuner ben je verantwoordelijk om het schoolteam mee te krijgen in het inclusieverhaal en dat is niet altijd even evident. Wij reiken je graag de handvaten aan om dit verhaal op een positieve manier in de school binnen te brengen.

Leerkrachten meenemen in het verhaal van flexibele leerwegen, differentiëren en breed evalueren

In deze dagworkshop voor coördinatoren en begeleiders van ondersteuningsnetwerken krijg je een breed pallet van differentiatievormen aangereikt, zowel voor het secundair als het lager onderwijs. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en beeldmateriaal bekijken we de term ‘breed evalueren’ en wat hier allemaal onder valtWe gaan ook dieper in op de mogelijkheden van flexibele leerwegen. Met als resultaat niet meer administratie of voorbereiding, maar net een verlaging van de werklast.

Aanbod voor ondersteuningsnetwerken

Scholen, ouders, CLB, overheid… allemaal koesteren ze erg hoge verwachtingen ten aanzien van jouw ondersteuningsnetwerk. Maar hoe organiseer en professionaliseer je jouw ondersteuningsnetwerk om aan die verwachtingen zo goed mogelijk tegemoet te komen – met de middelen die je hiertoe te beschikking hebt?  Vanuit ons partnerschap met Steunpunt Diversiteit en Leren adviseren en begeleiden we jouw ondersteuningsnetwerk en -teams richting een gepaste aanpak van de uitdagingen waar jullie voor staan.

An Kennesan.kennes@schoolmakers.be

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be