Overzicht houden. Je schoolorganisatie corona-proof.

16 maart 2020

Schoolmakers is er voor scholen. Ook in deze bizarre corona-tijden. Deze blog behoort tot een blogreeks die leraren en beleid concrete tips, inzichten en inspiratie wil aanbieden om aan de slag te gaan met online leren, afstandsleren en digitaal leren.

“We gaan er alles aan doen om te zorgen dat de leerlingen de komende weken maximaal kunnen blijven leren.” Een ambitie van onze minister van Onderwijs die we enkel maar kunnen aanmoedigen. Niet enkel het leren van onze kinderen proberen we verder te prikkelen, ook daarnaast kunnen nieuwe denksporen ontstaan. Vanuit Schoolmakers willen we recht uit de praktijk enkele denksporen en concrete tips meegeven. Hieronder lijsten we ze op.

Nuttige opdrachten voorzien? 

 1. Neem eerst even de tijd om een plan te maken, alleen of met je vakgroep/jaarcollega’s. Voorlopig is het vooruitzicht dat de leerlingen tot aan de paasvakantie thuis zitten. Welke leerstof is essentieel voor ons vak, en laten we dus het best actief herhalen en verankeren? Lijst dit op per vak, per leerjaar. 
 2. Faseer dit per week: wat verwachten we per week van hen? 
 3. Probeer hier als school overzicht te krijgen over de verschillende vakken heen. Via Microsoft Teams of Google Drive heb je snel en makkelijk een overzicht. Wanneer je op school aanwezig moet zijn, kan je eenvoudig een tabel met overzicht per leerjaar maken.
 4. Durf te schrappen: het is zowel voor jou als voor je leerlingen wennen aan deze nieuwe realiteit. Dit is niet het moment om hen te overladen met té veel werk. Integendeel, stel jezelf de vraag: wat is de absolute essentie en basis van mijn vak? Laat hen hiermee aan de slag gaan.

Iedereen in z’n kracht

 1. Gestructureerd leerstof aanbieden via internet is voor veel leerkrachten nieuw. Stel een kernteam samen van mensen die hier reeds expertise in hebben en/of op korte termijn willen opbouwen. Er zijn heel wat nuttige website ondertussen die daarbij kunnen helpen (www.klascement.be, www.klasse.be, www.schoolmakers.be…). Laat deze mensen zichzelf een dag of 2 verdiepen en een top 5 samenstellen van manieren waarop voor de school de leerstof online kan worden aangeboden, rekening houdend met het team, de leerlingen… waar jullie mee werken. 
 2. Durf de verschillende rollen van de leerkracht op te splitsen. In meer normale tijden, is de leraar de materiaalontwikkelaar, de leerstofaanbieder, de opsteller van taken, overzichtbewaarder, verbeteraar… Het kan raadzaam zijn om deze taken nu op te splitsen:
  1. iemand maakt voor het volledige eerste leerjaar leerstofpakketjes, terwijl de parallelcollega zorgt dat dit overzichtelijk online geraakt. 
  2. één collega Frans brengt de leerstof per leerjaar samen, terwijl 2 anderen zich bezig houden met het zoeken/ maken van goede instructiefilmpjes en studiewijzers. 
 3. Waak ook over het socio-emotionele aspect van de school. Wat doet deze coronacrisis met de leerlingen? Weten ze bij wie ze terecht kunnen? Is er een chatfunctie met hun juf of meester, met de klastitularis of de leerlingenbegeleider om eventuele angsten, twijfels te bespreken en om vragen te stellen over corona en de gevolgen daarvan.
 4. Bied klasjuffen, -meesters en titularissen ook inspiratie om de groepsdynamiek in hun klas levendig te houden: een WhatsApp-groep (in de lagere school onder de ouders), een Facebookgroep, een fotowedstrijd, moppentrommel, lijst met beste ontspannende activiteiten. Het zou jammer zijn indien leerlingen in een tijd van grote eenzaamheid terecht komen.
 5. Denk met dit kernteam na over hoe de collega’s hierin ondersteund kunnen worden: via online webinars, via persoonlijke coaching (kan via Skype, Hangout, telefoon)…

Schoolorganisatie 

 1. Focus op aanbod van nuttige activiteiten en een veilig en warm klimaat. Dat zijn de kerntaken van de school. Stel jezelf met het kernteam de vraag: wat hebben leerkrachten nodig om dit nu in aangepaste vorm te kunnen aanbieden. Bekijk dan samen met hen hoe deze noden kunnen worden ingevuld vanuit de schoolleiding en de ondersteunende diensten. Wees hier realistisch in, en focus op de essentie. Verlies jezelf niet in spectaculaire plannen. Small is beautiful
 2. Maak ook de reflex om te denken aan andere raden op school: de leerlingenraad, de ouderraad. Contacteer de voorzitters, bevraag hen naar ideeën en welke mogelijkheden zij zien om als school flexibel en efficiënt door deze crisis te gaan. 
 3. Wie weet ontstaat er ruimte om thema’s op te pikken waar je “ooit” werk van wilde maken. Is er ruimte en energie bij (sommige) collega’s om hier alvast werk van te maken, dan kan je (via live contact of via online documenten) een eerste brainstorm en planningsmoment houden over deze thema’s. De methodiek van de Denkende Hoeden kan hierbij helpen. 
 4. Communiceer helder en to the point. Maak een overzicht van antwoorden op de volgende zaken:
  1. Met wie moeten we communiceren? 
  2. Wat moeten we met deze mensen communiceren? 
  3. Hoe doen we dat? 
 5. Hoe vaak/ wanneer doen we dat? Dit is een ongewone situatie. Flaters begaan bestaat niet, er is geen norm van wat “juist” is en wat “fout”. Durf vooral die dingen te doen waarvan je analytisch vermogen, je consultatie van collega’s, je expertise en buikgevoel zeggen dat dit de meest aangewezen maatregelen zijn.

Jan Royackers

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be