Rol van een ‘regiegroep’ in verandertrajecten

23 augustus 2017

‘Installeer een regiegroep’, is vaak de eerste aanbeveling wanneer Schoolmakers verandertrajecten begeleidt.

Een regiegroep van een vijf à acht mensen neemt het voortouw in het traject: bepaalt samen met de opdrachtgever en de begeleider van Schoolmakers de concrete aanpak; doet voorstellen; en bewaakt dat het proces in goede banen loopt. Voor de samenstelling van de regiegroep kijken we meestal naar de opdrachtgever. Van belang is dat de leden van de regiegroep als ambassadeur voor het traject willen optreden en de mix van de school kunnen representeren.

De regiegroep ziet er bovendien op toe dat de school het eigenaarschap behoudt over van het proces. Eigen ideeën en suggesties vanuit de begeleider worden naast die van de betrokkenen gelegd: als inspiratie die de betrokkenen uitnodigt en in staat stelt om eigen standpunten en conclusies te bevragen en/of te versterken.

Verder draagt de regiegroep de eindverantwoordelijkheid voor een transparante, heldere en regelmatige communicatie over het traject: naar leerkrachten en andere collega’s, maar misschien ook naar andere belanghebbenden (‘stakeholders’) buiten de school, zoals een Lokaal Overleg Platform, de pedagogische begeleiding, collega-scholen van de scholengroep, enzovoort.

Yves Larock

 

Deze en veel andere andere aspecten van procesbegeleiding in onderwijs komen zeker aanbod in de Masterclass ‘Procesbegeleiding in onderwijs’

Voor meer informatie over wat Schoolmakers kan betekenen in verandertrajecten op jouw school, neem je best even contact op via info@schoolmakers.be.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief