Wat met co-ouderschap in tijden van corona?

23 maart 2020

Regels zijn regels

Het zijn rare tijden voor iedereen, ook voor gescheiden ouders. Maar één ding is duidelijk. Zoals iedere ouder volgen jullie de maatregelen die de Belgische overheid heeft uitgeschreven. Deze zijn objectief en concreet en niet voor discussie vatbaar. Indien gewenst kunnen jullie deze samen overlopen, zodat de regels voor jullie beiden duidelijk en concreet zijn. Indien één van jullie beiden onachtzaam met deze regels omgaat, moet dit zo snel mogelijk besproken worden en moeten er indien nodig acties ondernomen worden.

Maatwerk

Wat is dan het beste voor het kind, de ouder, het nieuw samengestelde gezin,…? Hier is jammer genoeg geen eenduidig antwoord op te geven. Alles hangt af van de context, de persoonlijkheid en de leeftijd van het kind, de persoonlijkheid van de ouders, hun beroepsactiviteiten, de complexiteit van het nieuw samengestelde gezin, de gezondheidstoestand van alle betrokkenen,….Een heleboel variabelen dus wat betekent dat maatwerk hier de enige optie is. Wat werkt er voor jou persoonlijk, voor jouw kind, jouw ex-partner, de eventuele nieuwe partners en voor jullie gezinssituatie. Op basis daarvan kunnen jullie beslissen of het voor jullie het beste is om de verblijfsregeling aan te passen of net niet.

Ik luister naar mijn kind

Het is belangrijk dat kinderen weten waarom de beslissing genomen is om de verblijfsregeling aan te passen. Zij hebben het recht om te weten waarom er dingen veranderen in hun leven. Op die manier kunnen zij dit ook plaatsen.

Bespreek indien mogelijk op voorhand met de kinderen de mogelijke nieuwe afspraken die gemaakt gaan worden. Kinderen vinden het namelijk belangrijk dat ze meetellen maar “meetellen” is niet hetzelfde als “mee beslissen”. Belangrijk is om hier echt te luisteren naar je kind en het een stem te geven zodat het kind ook zijn mening kan uiten.

Schooltaken

Spannender zal het zijn als er afspraken moeten gemaakt worden rond schooltaken. Ook hier moeten duidelijk en concrete afspraken gemaakt worden tussen de gescheiden ouders. En, als dat vroeger al moeilijk liep tussen jullie, dan zal dat nu ook moeilijk lopen. Ook hier zullen jullie een gulden middenweg in moeten zoeken en zal loslaten een belangrijk begrip zijn.

Weet wel dat beide ouders niet dezelfde structuur en de zelfde dagindeling moeten hanteren voor kinderen in co-ouderschap. Kinderen zijn de verschillen in huisregels reeds gewoon en zullen zich hier ook spontaan aan aanpassen. Ook hier is maatwerk de enige boodschap. Op welke manier kan jij als ouder ervoor zorgen dat je kind de schooltaken gemaakt heeft die nodig waren? En welke dagindeling werkt voor jou, je werk en je gezin?

Gun-factor

Als de relatie met je ex-partner moeilijk loopt, is de kans groot dat de problematiek omtrent het corona virus een trigger kan zijn voor een conflict. Het is aan jullie om samen na te gaan waar jullie bezorgdheden en angsten liggen en daar ook de nodige aandacht aan te besteden.

Een goede graadmeter is altijd om het bij jezelf na te gaan. Met welke intentie doe ik dit? Waarom neem ik deze beslissing? Het is belangrijk om hierin steeds eerlijk te zijn met jezelf. Indien je tot de conclusie komt dat je een bepaalde beslissing neemt i.v.m. de aanpassing van verblijfsregeling omdat je de andere ouder geen tijd en plezier gunt met het kind, dan ben je verkeerd bezig.

Wat bij besmetting?

Alles goed en wel maar wat nu bij ziekte of besmetting? Dan is de gezondheid van alle betrokkenen topprioriteit. In dat geval is het zinvol om je huisarts of een andere specialist te raadplegen en hun advies te volgen. Hun mening is objectief en gesteund op expertise.

Fouten maken mag!

Zoals ik reeds mijn artikel begon … het zijn rare tijden. Niemand heeft dit ooit meegemaakt en iedereen is eigenlijk vooral heel erg aan het zoeken. Fouten maken mag dus! Deze periode wordt overheerst door angst en bezorgdheid. Probeer als ouder elkaar hierin te steunen en te begrijpen en vertrouw erop dat je ex-partner een goede bezorgde ouder is.

Tot slot nog dit: co-ouderschap in dit corona tijdperk is een hele uitdaging, maar die uitdaging is er voor elke ouder!

Isabelle Dewinkeler

pedagoog, scheidingsconsulente, coach voor kinderen in echtscheiding

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief