[What’s new] Duaal Leren! (3)

04 oktober 2018

Het laatste proefjaar van Duaal Leren is met succes gestart. Dit schooljaar werd het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’ uitgebreid van 6 naar 21 studierichtingen. Dit als voorbereiding op de definitieve uitrol volgend schooljaar. 83 scholen en Syntra-lesplaatsen bieden één of meerdere studierichtingen ‘Duaal Leren en Werken’ aan. Tot nu toe zijn er dit schooljaar 332 leerlingen ingeschreven in de proefprojecten. Dat is bijna een verdriedubbeling in vergelijking met vorig schooljaar.

Het is inspirerend om te zien hoe op allerlei manieren verschillende sectororganisaties ondersteunende initiatieven opstarten. Zo is er bijvoorbeeld het lerend netwerk vanuit Constructiv voor de duale richtingen in de bouwsector. Dat netwerk start op 5 oktober voor de regio Antwerpen-Vlaams-Brabant. Schoolmakers begeleidt mee en hoopt het netwerk te kunnen uitrollen naar andere sectoren.

Verder ging ik onlangs naar een interessante studiedag van Syntra. Bekijk hier de presentaties van die dag. Mij zal vooral de sterke uiteenzetting over arbeidsrijpheid bijblijven. Wanneer is een leerling rijp om in te stappen in het systeem? Ook de presentatie rond ICT in het onderwijs was enorm nuttig. Algemene conclusie was dat we moeten inzetten op levenslang leren om economische groei te garanderen.  

Tussen al deze nieuwigheden maak ik mij ook een bedenking: wat met de leerkrachten? Vanuit alle kanten wordt volop ingezet op de cruciale link tussen bedrijven en scholen. Er lijkt maar weinig focus op ondersteuning naar de leerkrachten toe. Hoe moeten ze omgaan met al die verschillende leerlingen (zowel leerlingen die in Duaal Leren systeem stappen als de anderen)? Hoe optimaliseren ze de contacten met een bedrijf en hoe kunnen ze de mentoren coachen? Hoe ga je om met jongeren die minder in de les zijn en toch hetzelfde niveau moeten halen? Hoe leg je dit uit en verantwoord je dit op een klassenraad? We spelen hier graag op in tijdens onze Schoolsmaker (Inspelen op Duaal Leren).

Daarin focussen we op de taak van de leerkracht tijdens het traject van Duaal Leren. Hoe begin je hieraan als leerkracht? We behandelen de volgende punten en geven meteen al enkele tips mee:  

  1. Differentieer in de klas. Probeer iedere leerling apart te bekijken. Stem leerstof af op de ondersteuning die de leerling nodig heeft op zijn/haar traject.
  2. Werk met flexibele leertrajecten op school. Laat de leerling zijn eigen leerproces in handen nemen. Geef hem/haar eigenaarschap en laat hem/haar op zoek gaan naar welke sterktes kunnen ingezet worden in het traject en waar nog aan gewerkt moet worden.  
  3. Evalueer competentiegericht. Probeer alle competenties samen met de mentor zo goed mogelijk te analyseren, zodat jullie beide de juiste sturing kunnen geven aan de leerling.
  4. Maak er mee vakmannen/vakvrouwen van. De leerlingen moeten meer kunnen dan enkel hun vak, ga na welke 21ste eeuwse technieken je moet bijsturen (ook bij jezelf) om een vlotte samenwerking te optimaliseren.
  5. Zorg voor jezelf. Kies je focus, stel jezelf de juiste vragen, en geniet vooral van het pionieren.

Geprikkeld? Interesse naar meer? Wil je weten hoe je deze zaken kan aanpakken? Schrijf je dan nu in voor onze Schoolsmaker.

Joris Van Waes

Interesse voor een adviesgesprek, lezing of workshop over dit thema? Contacteer ons op info@schoolmakers.be

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief