Zomerscholen #3: tips voor initiatiefnemers

01 juni 2020

De oproep om zomerscholen in te richten staat open voor verschillende initiatiefnemers. Om zomerse zomerscholen in te richten en om de risicoleerlingen te bereiken, is het noodzakelijk om multidisciplinair te werken. Welzijnsorganisaties voor het aanmelden van risicoleerlingen, jeugdwerkers om hen te bereiken en te betrekken, vrijetijdsorganisaties om door een bril van ontspanning naar het leren te kijken, leerkrachten om in al die ontspanning het leren te zien, het gemeentebestuur voor de logistieke en ruimtelijke ondersteuning. Zomerscholen organiseren is geen opdracht voor scholen alleen. Het vraagt om het verenigen van krachten. Spreek een lokaal netwerk aan. Vraag ondersteuning aan gemeentelijke, stedelijke of provinciale diensten zoals de dienst flankerend onderwijsbeleid.

In de uitvoerende rollen staan leerkrachten en jeugdwerkers centraal. En terecht! De leraar doet er toe (e.g. Hattie, 2003). Onderzoek van Goedele Vandommele (2016) naar de effecten van zomerscholen voor anderstalige nieuwkomers op taalverwerving toonde dat leraren meer en op verschillende vlakken leerwinst boekten met de kinderen dan andere begeleiders. De interactievaardigheid van leraren speelt hierin een grote rol: die zorgt voor leerbevorderende communicatiepatronen. En er is meer. Leraren zijn ook opgeleid om het leer- en denkproces van leerlingen te begeleiden en te ontwikkelen door passende instructies te geven, goede vragen te stellen en voedende feedback te geven. Ze zijn getraind om in het denken van de leerlingen te duiken en daar richting aan te geven.

Je kan dit nog wat aanscherpen. Vermenigvuldig het aantal leerkrachten en jeugdwerkers en zorg voor teams die zomerschoolgroepen begeleiden. Teamteaching heeft diverse positieve effecten waaronder kwaliteitsvollere leerervaringen voor de leerlingen en grotere draagkracht bij de leerkrachten (Meirsschaut, & Ruys, 2018). Gezien de missie van de zomerscholen – leerlingen sterk aan de start van het nieuwe schooljaar krijgen – en de huidige sociaal en emotioneel zware periode – ook veel volwassenen hebben het gehad met het geïsoleerd werken, stellen we dat het belang en het potentiële effect van teamteaching nu nog groter is dan in de pre-coronatijd. Als veiligheid op de eerste plaats moet staan, dan verdient teamteaching de tweede plaats.

Dit alles vraagt uiteraard coördinatie en afstemming. Zorg op geregelde tijdstippen voor intervisiemomenten.


De Vlaamse overheid lanceerde een oproep om zomerscholen in te richten. Elke initiatiefnemer kan hiervoor bij de Vlaamse overheid een subsidiedossier indienen (indiendatum 5 juni). Met deze driedelige blogreeks, die gebaseerd is op Uitpakken met zomerscholen als vaccin tegen corona-achterstand. Hoe haalbaar en realistisch is dat? willen we jullie ideeën en handvatten aanreiken. Op de websitewww.zomerscholenvlaanderen.be vind je een ondersteuningsaanbod om van jouw zomerschool een succesverhaal te maken.

Lees hier deel 1 en deel 2 van onze blogreeks over zomerscholen. 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

Met dit aanbod speelt Schoolmakers in op de specifieke noden die scholen ervaren tijdens corona. We belichten de vele mogelijkheden die er zijn om te differentiëren en te remediëren.

https://buff.ly/36n83Rv

“Met de scholengroep sleutelden we in de vakantie aan het corona-actieplan. Het doel was duidelijk: bij een melding moest elk personeelslid meteen weten wat te doen.”

An Agneessens, directeur van het Lyceum Aalst, over het corona-actieplan: https://buff.ly/348BdlC

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2020 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be