Differentiëren: kwaliteit als norm. De student als maat.

23 april 2020

Omschrijving van het aanbod

Gedifferentieerd hoger onderwijs sluit aan op verschillen in interesse, motivatie, voorkeuren, prestatieniveau, onderwijservaring, werkervaring en culturele achtergrond van studenten. Het doel van differentiëren is het vormgeven van onderwijs dat alle studenten uitdaagt en laat leren. 

De coronacrisis heeft de hogescholen en universiteiten in sneltempo doen omschakelen naar onderwijs op afstand. Dit biedt heel wat uitdagingen, maar ook kansen om het onderwijs zo vorm te geven dat alle studenten uitgedaagd worden en leren. Deze kansen en uitdagingen bevinden zich op drie niveaus: het micro- (vak), meso- (opleiding) en macroniveau (instelling). 

In dit aanbod geven we prioriteit aan het vakniveau, omdat daar de vragen het meest prangend zijn in deze tijden. We focussen op het binnenklasniveau, wat ons niet weerhoudt om ook uitstappen te maken naar ingrepen die in teamverband gemaakt kunnen worden om te differentiëren.

We leggen de nodige basis door eerst stil te staan bij de fundamenten van brede basisdidactiek. De werking van ons brein is een boeiend gegeven. Brein- en onderwijswetenschap van de laatste jaren heeft ons geleerd dat de manier waarop studenten leren, niet sterk verschilt van elkaar. Daarom focussen we in eerste instantie op die zaken die studenten met elkaar gemeen hebben. Daarmee geraken we al een heel eind ver.

Vervolgens focussen we op het kernthema differentiëren. Uiteraard zijn studenten geen kopieën van elkaar. De ene werkt vlot zelfstandig, terwijl de andere hier eindeloos in vastloopt. Nog een andere student zit inhoudelijk misschien op zijn honger, terwijl anderen fundamentele basis blijken te missen. 

In dit aanbod overstijgen we de valse dualiteit tussen “standaardaanbod” en “gedifferentieerd leren”. Het ene kan niet zonder het andere. Zowel inhoudelijke onderbouw als concrete praktijkvoorbeelden komen aan bod. 

Doelgroep

Lectoren en docenten van hogescholen en universiteiten. Opleidingsverantwoordelijken en onderwijsondersteuners kunnen aansluiten.

Doelen

  • Je weet hoe alle studenten leren en hoe je hier actief op kan inspelen. 
  • Je weet op welke vlakken studenten kunnen verschillen en weet concreet hoe je ook hier actief mee aan de slag kan gaan. 
  • Je beheerst enkele concrete didactische modellen om toe te passen in je les en in je cursusmateriaal. 
  • Je weet ook hoe je in je evaluatie de nodige differentiatie kan inlassen. 

Vorm van het aanbod

1. Basisreeks

Basisreeks van 4 sessies, 2 met een inhoudelijke focus en 2 interactieve sessies met focus op q&a en eigen casussen. We voorzien voor elke deelnemer een map met het cursusmateriaal (e-reader, presentaties, inspiratiebronnen, …). Wie deelneemt, volgt de hele reeks.

Tarief: 3900 euro excl. 21% BTW voor de gehele basisreeks van 4 workshops in eigen instelling.

2. Adviesgesprek

Daarnaast zijn ook adviesgesprekken met opleidingsverantwoordelijken en andere beleidsvertegenwoordigers over initiatieven op meso- en macroniveau die gedifferentieerd hoger onderwijs faciliteren. 

Tarief: 500 euro excl. 21% BTW voor een gesprek van een tweetal uur

3. Open aanbod

Vanaf september 2020 organiseren we deze reeks ook in open aanbod waarop individuele docenten en opleidingsverantwoordelijken kunnen inschrijven. Je kan nu alvast je interesse laten blijken door te mailen naar jan@schoolmakers.be.

Publiek (grootte, samenstelling, …)

De reeks kan doorgaan voor docenten van één opleiding of in een samengestelde groep vanuit diverse opleidingen (te bespreken).

Aantal deelnemers: min. 10 en max. 16

Data en locatie

Dit aanbod gaat online door. Desgewenst werken we binnen de schooleigen digitale werk- of leeromgeving.

Wanneer het mogelijk is, kan je er uiteraard ook kiezen voor een face-to-face bijeenkomst.

Interesse?

Contacteer Jan Royackers
jan@schoolmakers.be
+32 485 20 28 19

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be