Ondersteun je collega’s (ook op afstand) als oplossingsgerichte coach

27 april 2020

Omschrijving van het aanbod

De huidige situatie dwingt iedereen in het hoger onderwijs ertoe snel te schakelen. De ene collega voelt zich daarbij als een vis in het water, de andere ziet misschien even door de bomen het bos niet meer. Bovendien is het in functie van de nodige snelheid belangrijk om collega’s autonomie en vertrouwen te geven. 
Oplossingsgericht coachen is een effectieve manier om docenten en andere medewerkers aan het stuur te zetten bij het aanpakken van uitdagingen. Veel opleidingshoofden én teams ervaren de oplossingsgerichte methode als erg verfrissend vanwege de focus op een positieve toekomst in plaats van op het negatieve verleden. Wie oplossingsgericht coacht, stelt vragen als: Wat werkt er wél goed? Wat wil je in de plaats van het probleem? Stel dat je slaagt in je opzet, hoe ziet dat er dan uit? Zulke vragen vergroten het eigenaarschap en de zin om met uitdagingen aan de slag te gaan.

Doelgroep

Opleidingshoofden, unit-managers, departementshoofden, onderwijsondersteuners…

Doelen

  • je verwerft inzicht in de principes van oplossingsgericht coachen;
  • je maakt makkelijker de omslag van een focus op problemen naar een focus op oplossingen;
  • je ontwikkelt competenties de je inzet als oplossingsgerichte coach;
  • je benoemt individuele werkpunten en actiepunten voor je opleiding / team / … 

Vorm van het aanbod

Mogelijke vorm: workshop – (Interactieve) lezing – Training

Aanbod op maat. Financiële en inhoudelijke afstemming gebeurt in een niet-betalende telefonische intake.

Publiek (grootte, samenstelling, …)

Aantal deelnemers: min. 6 en 16 max.

Data en locatie

Dit aanbod gaat online door. Desgewenst werken we binnen de schooleigen digitale werk- of leeromgeving.

Wanneer het mogelijk is, kan je er uiteraard ook kiezen voor een face-to-face bijeenkomst.

Interesse?

Contacteer Yves Larock
yves@schoolmakers.be
+32 496 510 980

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief