De directeur leert: 360° feedback om te groeien in je schoolleiderschap

Naar aanleiding van een minder positieve doorlichting liet de GO! Pacheco Basisschool zich begeleiden. De directeur stapte in het proeftraject van het 360°-feedbackproject van Schoolmakers. Lees hier in het interview hoe Birgid Decleyn dat ervaren heeft.


Ik ben Birgid Decleyn. Ik ben momenteel directeur van de GO! Basisschool Pacheco in Brussel. Na een minder positieve doorlichting van onze school (5 jaar geleden), hebben wij ons laten begeleiden, onder andere  door Schoolmakers. 

 

 “Mijn persoonlijke nood als directeur zat vooral bij de vraag ‘ben ik wel goed bezig?’.”

Daarom ben ik in 2019 in het proeftraject van het 360°-feedbackproject van Schoolmakers gestapt.  In de eerste plaats was het nuttig om gedetailleerd zicht te krijgen op wat mijn job concreet allemaal inhoudt. Best veel, zo blijkt . Ten tweede vond ik de feedback spannend én leerrijk. Zowel ouders uit de schoolraad, schoolbestuurders en ondersteuners, mensen die de bewaking doen en uiteraard leerkrachten gaven mij een inkijk in mijn functioneren als directeur. Een fijn neveneffect was dat mensen die wat verder van mijn dagelijkse job staan, ook een beter zicht kregen op wat ik allemaal moet kunnen en doen . Ten derde was het interessant om te ervaren hoe mijn eigen inschatting in lijn lag met de perceptie van mijn collega’s. Die correcte zelfreflectie was een geruststelling. Tot slot was het erg fijn om te voelen dat zoveel collega’s willen dat je groeit als schoolleider. De overgrote meerderheid van mijn collega’s hadden daarom ook de bevraging ingevuld.

 

“Ik hunkerde naar feedback, en de ‘360°’ heeft me echt geholpen om te weten waar ik moest op inzetten.”

Zo was ik niet genoeg bezig met datagebruik, en ook ICT was een blinde vlek. Uit de open vragen op het einde van de bevraging, leerde ik dat sommige collega’s mij graag wat meer in het leraarslokaal zagen. De anonimiteit zorgde er mee voor dat ‘mijn’ leerkrachten zo’n antwoorden durfden neerschrijven. De valkuil was om de opdrachten waar ik goed op scoorde, wat te laten verwateren. ‘Visieontwikkeling’ en ‘aanwezigheid’ bijvoorbeeld, daar heb ik me een tijdje minder op geconcentreerd. Er ontstonden discussies en collega’s waren hier en daar misnoegd. Gelukkig merkte ik op tijd dat ik ook mijn sterktes niet mocht loslaten. Prioriteiten stellen en een plan van aanpak maken, dat is de kunst.

 

“Het was fijn om de resultaten te delen met het team. Ik kon trots zijn op een aantal mooie scores.” 

Door de resultaten te bespreken, kregen de leerkrachten beter zicht op mijn talenten en uitdagingen als directeur. Door de bevraging, en ook ander Schoolmakersaanbod en door ervaring, sta ik sterker en voel ik me meer gesteund. Dat maakt dat je team beter gaat draaien, en hoe beter je team draait, hoe beter de klaswerking is. Zo heb ik n.a.v. de uitkomsten rond datagebruik, ons evaluatiebeleid bijgestuurd. Bewust bezig zijn moet toetsen, dat heeft een immens effect op leerlingen. Dat is een voorbeeld van hoe we van een kleine, stuntelige school zijn uitgegroeid tot een waardige organisatie. 

 

“Ik was een beetje terughoudend omdat het uitgebreid was. Het vroeg best wat tijd van al overbevraagde collega’s. Maar door genoeg het nut (voor mij én voor de school) te duiden, kwamen er toch veel respons.” 

 Ik heb de voorbeeldmails van Yves (van Schoolmakers, nvdr) om collega’s uit te nodigen, een beetje ‘getuned’ naar mijn stijl. Een vleugje humor werkt, en ook mensen mondeling aanspreken. Achteraf gezien zou ik de collega’s misschien op een personeelsvergadering de tijd gunnen om het in te vullen.

 

“Zelf kan je zo’n diepgaande, onderbouwde bevraging niet opstellen.”

Dit is een valide meting. Ik weet wat Schoolmakers waard is, en zeker de samenwerking met de UAntwerpen zorgt ervoor dat dit een stevig instrument is. Dankzij het bijbehorende traject kreeg ik ook zinvolle kaders over de onderbouwing mee. Ik kon veel beter plaatsen waar ik mee bezig was als schoolleider.

 

“Ik ben momenteel bezig met een directeursopleiding, en het helpt om voor mijn ‘huiswerk’ terug te grijpen naar de resultaten van de bevraging.”

Het is een handig instrument om je eigen presteren gericht in vraag te stellen en onder de loep te nemen. Dit jaar wil ik een deel van de bevraging opnieuw doen, en daarbij wil ik focussen op ‘leerklimaat cultiveren’. Dat maakt het behapbaar. Bovendien legt dat de klemtoon op diegenen waar we het voor doen: de kinderen. 

Heb je vragen over de 360°-scan of wil je graag ook in een schoolleiderschapstraject stappen? Yves en Anne helpen je graag verder!

Je kan nog meer lezen over het interview met Birgid Decleyn in Klasse.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be