Trajecten Effectief Schoolleiderschap

Jouw schoolleiderschap doet ertoe, zeker in deze complexe en onzekere tijden. Schoolleiderschap vormt een belangrijke hefboom in de uitbouw van jouw school als een lerende organisatie

Het schoolleiderschap speelt onder meer  een cruciale rol bij het ondersteunen van een schoolteam in het omgaan met 

 • een vernieuwing in het curriculum 
 • een toename van diversiteit in de leerlingenpopulatie
 • uitdagingen rond de aanwerving van nieuwe leerkrachten, de leerachterstand in je school, een conflictueuze situatie, de relatie met de bredere scholengemeenschap
 • andere veranderingsprocessen

 

We beogen met deze trajecten een doorgedreven professionalisering 

 • rond het ontwikkelen van strategieën om de schoolorganisatie maximaal af te stemmen op de noden van de leerlingen en van het schoolteam;
 • om scholen verder te laten ontwikkelen tot echt lerende organisaties op alle niveaus en in alle geledingen;
 • om gedeeld effectief schoolleiderschap te cultiveren als antwoord op de complexe uitdagingen in het onderwijs

 

Strategieën die aan bod kunnen komen en belangrijke hefbomen zijn bij het ontwikkelen van effectief schoolleiderschap:

 • ontwikkelen van gedragen visies over het omgaan met de uitdagingen die het schoolteam ervaart
 • cocreatieve samenwerking en teamwerk
 • het creëren van een verbindende werkplek
 • uitrollen van een effectief professionaliseringsbeleid
 • opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek 
 • bouwen aan kwaliteitsvolle organisatie waarin de organisatieprocessen effectief en efficiënt verlopen, met een specifieke focus op een performant personeelsbeleid.
 • doordacht digitaliseren
 • overleg- en besluitvormingsprocessen
 • ….

Doelen

Na deelname aan een traject:

 • voelen schoolleiders zich veerkrachtiger en fitter, omdat ze weten dat ze de touwtjes opnieuw en/of nog sterker in handen hebben;
 • ondervinden schoolleiders dat ze echt veel betekenen voor de school 
 • ervaren schoolleiders dat ze wendbaarder werden om elke keer weer samen iets nieuws uit te denken;
 • zijn schoolleiders zich nog bewuster dat ze midden in de veranderende wereld staan, er deel van uitmaken én er op kunnen ingrijpen in plaats van dat het hen overkomt;
 • kunnen schoolleiders het leervermogen van hun school al doende versterken door te investeren in processen van samen leren.

Gedetailleerd programma

Elke vormingsdag bevat een mix van onderbouwde theoretische kaders, momenten van zelf- en groepsreflectie, vaardigheidstraining, casusbesprekingen, vragenlijsten voor introspectie, brainstorms, coachings van collega-deelnemers en ook nog andere actiegerichte methoden.

Via tussentijdse opdrachten, die de deelnemers uitvoeren in hun school en/of in de scholengroep/-gemeenschap, ondersteunen we de transfer van het geleerde naar de praktijk.

Geregeld gaat het bij die tussentijdse momenten over het opzetten van collectieve leermomenten in de school en/of scholengroep/-gemeenschap. Lessons learned uit die tussentijdse praktijk worden de volgende vormingsdag verdiept met de leergroep. Zo worden die lessons learned op zich alweer een inhoud voor het collectief leren voor de leergroep.

De deelnemers ontvangen tussentijds ook leesopdrachten en referenties naar relevante literatuur die hen kunnen ondersteunen bij verdere zelfstudie.

 

Voor wie?

We gaan graag aan de slag:

 • met bestaande groepen en deelnemers van de tweejarige leertrajecten  (2021-2023), eventueel aangevuld door collega-schoolleiders uit hun scholen of hun scholengemeenschap
 • met nieuwe groepen van minimum 4 en maximum 8 deelnemers, die samen een directieteam vormen in een school of scholengroep/-gemeenschap
 • in alle onderwijsniveaus: van basis-, over secundair tot hoger onderwijs en volwassenenonderwijs

Deelnemers:

 • vormen een vaste groep gedurende één schooljaar 
 • nemen samen deel aan een intakesessie, waarbij we de noden en wensen verkennen en de inhoudelijke focus van het traject samen bepalen;
 • engageren zich om aan elke samen afgesproken sessie deel te nemen en tussentijdse opdrachten uit te voeren;
 • voorzien een gepaste locatie en catering voor de bijeenkomsten. 

Duur

We stellen drie formules voor die qua duurtijd en investering van elkaar verschillen: Small (3 vormingsdagen), Medium (5 vormingsdagen) en Large (7 vormingsdagen). Aan jou om te bepalen welke formule het best aansluit bij de noden en mogelijkheden van je school. Deze vaste formules kunnen à la carte aangevuld en verrijkt worden met een aantal bijkomende ingrediënten. Tijdens een intake gesprek verkennen we graag verder met jou wat voor jou of jouw scholengemeenschap de meest gepaste formule is.

Bij elke formule hoort een prijskaartje dat berekend is op basis van de tijdsinvestering van de begeleidende schoolmaker en eventuele andere elementen (zoals het afnemen van de 360° feedback leiderschapsbevraging).

In elk van de formules is standaard inbegrepen:
* een intake van 90 minuten met de deelnemende schoolleiders waarin we de noden en specifieke thema’s samen verkennen
* een aangepast voorstel van traject met prijsberekening
* een tussentijdse opvolging door een vaste Schoolmakersbegeleider
* een eindevaluatie en bespreking van eventuele verdere stappen

Lees hier de ervaring van andere deelnemers.

Aanvraagformulier

 • Hidden

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief