Strategietraject Bernardusscholen

Hoe bouwen we samen aan warme, lerende Bernardusscholen waar we toekomstgericht onderwijs maken dat inspeelt op maatschappelijk uitdagingen? En hoe kan elke collega hierin groeien? Dat was de centrale vraag waarmee we in de Bernardusscholen van Oudenaarde in de loop van 2019 aan de slag zijn gegaan om een robuuste meerjarenstrategie te formuleren.


Het team van de Bernardusscholen wou met alle directieleden en medewerkers in een co-creatief proces te werk gaan om samen breed te kunnen kijken naar alle uitdagingen die hen en in ruime zin het onderwijs te wachten stonden. 

Op aangeven van Schoolmakers doken we samen in een toekomstverkenning traject waarbinnen er na een grondige analyse van relevante trends en ontwikkelingen toegewerkt werd naar verschillende ‘scenario’s. Doordat het proces  breder in de tijd werd uitgezet met een grotere betrokkenheid liet dit toe om de inzichten te laten rijpen. Deze werkwijze bracht een bredere competentie in de Bernardusscholen om veranderingsbekwamer of meer wendbaar te worden – een competentie die in een voortdurend sneller veranderende wereld aan belang toeneemt. Iets wat we meteen konden vaststellen omdat  de Coronacrisis zowat in de helft van het proces uitbrak en konden vaststellen hoe wendbaar het (directie)team om is kunnen gaan met deze crisis. 

Finaal werden de scenario’s gebruikt om een brede strategische oefening te doen die uitmondde in vier strategische doelen rond volgende thematieken: een leer-en zorgnetwerk, evidence-inspired onderwijs, digitalisering en professionalisering. Deze werden vervolgens verfijnd naar operationele doelen verspreid over 4 schooljaren.

Wil je ook graag aan de slag met het visietraject van jouw school? Yves helpt je graag verder!

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be