Open aanbod schooljaar 2018-2019

03 mei 2018

Stevig in de (starters)schoenen – traject voor beginnende leerkrachten

Met het leertraject ‘Stevig in de (starters)schoenen’ ondersteunen we beginnende leerkrachten in hun zoektocht naar een ‘eigen plek’. Op vijf halve dagen, gespreid over het schooljaar bieden we kansen tot uitwisseling, reflectie en verdieping. We reiken de nodige kaders aan, zodat je met meer zelfvertrouwen en een rugzak vol tools voor de klas en in de school staat. Afhankelijk van je noden kan je intekenen op één of enkele sessies of het ganse leertraject doorlopen.

Kijk hier wat, waar en wanneer en schrijf je hier in.

Krachtig leraarschap – zorgen voor jezelf én je leerlingen

Vier voormiddagen waarbij je met andere leerkrachten én een expert op zoek gaat naar ideeën om zaken anders aan te pakken, ook binnen zeer diverse groepen. We focussen vooral op differentiatie, leerkrachtenstijl, feedback en evaluatie met een realistische inclusiebril. Praktijkvoorbeelden vormen de basis en van daaruit gaan we zelf uitproberen. Tussen de vormingsmomenten door houden we digitaal contact en delen we concreet materiaal. Achteraf kan je met een verslag de vorming verder zetten op jouw school.

Lees hier meer of schrijf je meteen in.

Het is geen kletscafé – denktank voor onderwijsvragen

Tijdens deze denktank bespreken we via verschillende intervisietechnieken mogelijke werkvragen binnen je eigen onderwijscontext. Wij bieden een veilige context waar je andere leerkrachten ontmoet, je je werkvraag kan stellen en los van je eigen team nieuwe ideeën kan opdoen. Vier dagdelen, verspreid over een jaar. We zorgen voor een gezellige ruimte, een hapje en een drankje. Maar laat ons duidelijk zijn: er zal wel degelijk hard gewerkt worden, het is geen kletscafé!

Ontdek meer over dit traject of bestel meteen je koffie

Leren differentiëren – e-course

Hoe ga je om met een klas waarin er een groot aantal leerlingen zit met vele zorgnoden? Of wat met leerlingen die nood hebben aan extra uitdaging? Hoe boost je de betrokkenheid in je les of wat met ex-OKAN-leerlingen die soms struikelen over taal?

De allereerste online cursus ‘Leren Differentiëren’ wil leerkrachten secundair onderwijs op een genuanceerde manier wegwijs maken in differentiatie en hen inspireren om ermee te experimenteren in de klas. De unieke e-course werkt via video’s, oefeningen en directe ondersteuning.

Ga hier naar de website voor meer informatie of begin meteen te studeren.

Zorg voor je school – zorgcontinuüm toepassen op een efficiënte manier

Vaak komen kinderen de klas binnen met een lijstje. Een lijstje van hoe er moet worden omgegaan met hen, wat ze nodig hebben, waar je als leerkracht op moet letten. Wat als we deze lijstjes kunnen combineren met zorg voor onszelf als leerkracht. Met als doel de werklast te verminderen. Als Schoolmakers brengen we graag deze denkstrategieën en diversiteitsbril binnen in de groep, we adviseren en helpen je concreet op weg. We delen materiaal en blijven ook tussen de drie sessies met elkaar in contact. Een coaching die opmerkelijk deugddoend is bij zowel leerkracht als leerling.

Lees meer of schrijf je meteen in.

Procesbegeleiding in onderwijs – masterclass

Deelnemen aan de Masterclass ‘Procesbegeleiding in Onderwijs’ houdt in dat je je op een intensieve manier verder bekwaamt in procesbegeleiding in onderwijs. De manier van werken tijdens deze opleiding is praktijkgericht. We vertrekken van de concrete vragen die jij je stelt over je competenties, je opvattingen, je positie en je rol als school-externe of school-interne procesbegeleider.

Opdrachten die je in de weken tussen de contactdagen uitvoert, zorgen dat je meteen met je versterkte en nieuwe competenties aan de slag gaat. Je traint die competenties dus tijdens de contactdagen, maar ook in je doordeweekse praktijk.

Hier vind je een gedetailleerd programma en inschrijven kan hier.

Van nascholingsplan naar professionaliseringsbeleid – traject

Onderwijs is meer dan ooit teamwerk, waarbij gericht inzetten van professionalisering een belangrijke hefboom is. Het loont daarbij om verschillende initiatieven op elkaar af te stemmen en verder te durven kijken dan de inhoud alleen. Want ook de manier van leren draagt bij aan een geslaagde transfer en een brede kijk op leren. Door niet alleen na te denken over wat leerkrachten dienen te leren, maar ook hoe ze dat best doen, versterk je de professionaliteit van je team.

Met een tweedaagse vormingsreeks zetten we scholen op weg om met een frisse blik naar de eigen nascholingspraktijk te kijken en een breed professionaliseringsbeleid uit te bouwen.

Klik hier voor meer informatie en hier om je in te schrijven.

Pimp je eerste graad – traject op maat

De Modernisering van het Secundair Onderwijs komt eraan. Hoe vullen we onze eerste graad zo in dat leerlingen ervaren waar ze goed in zijn en een positieve keuze maken voor de tweede graad?

We inspireren en exploreren samen met jou de mogelijkheden op vlak van didactiek en evaluatie, onderzoeken hoe de complementaire uren zo kwalitatief mogelijk kunnen worden ingevuld binnen de opgelegde verplichtingen, en bekijken welke beleidsmatige randvoorwaarden onder handen genomen moeten worden.

Hier vind je meer informatie en kan je ons contacteren bij interesse

Diversiteitsacademie

We organiseren dit traject samen met het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent). Deze academie bestaat uit 3 modules van 2 dagen. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de aparte modules of voor het ganse traject. De Diversiteitsacademie richt zich tot leraren, coördinatoren, beleidsmedewerkers en (pedagogisch) directeurs van lager en secundair onderwijs.

Meer weten en op de hoogte blijven? Klik hier.

Mijn rol als ondersteuner in het inclusieverhaal – workshop

Met deze dag richten we ons op de ondersteuners. Het is voor hen geen sinecure om voorop te lopen in het inclusieverhaal. Het takenpakket van de ex GON -of ION-begeleider evolueerde. De verzamelde kennis vertalen ervan naar de praktijk van de leerkracht heeft heel wat om het lijf. Daarom vinden we het belangrijk om tijd te maken voor de ondersteuner. We gaan na hoe jij nu in je job staat.

Kijk op deze pagina voor meer informatie en schrijf je in via deze link

Oplossingsgericht coachen van leerkrachten(teams)

Een dagworkshop voor coördinatoren en begeleiders van ondersteuningsnetwerken. Oplossingsgericht coachen is een effectieve manier om leerkrachten en hele schoolteams aan het stuur te zetten bij het aanpakken van uitdagingen rond inclusie. Veel scholen ervaren de oplossingsgerichte methode als erg verfrissend vanwege de focus op een positieve toekomst in plaats van op het negatieve verleden. Wie oplossingsgericht coacht, stelt vragen als: Wat werkt er wél goed? Wat wil je in de plaats van het probleem? Stel dat je slaagt in je opzet, hoe ziet dat er dan uit? Zulke vragen vergroten het eigenaarschap en de zin om met uitdagingen aan de slag te gaan.

Hier vind je meer informatie en klik hier om je in te schrijven

Effectieve teamwerking binnen je ondersteuningsnetwerk – workshop

Dit is een dagworkshop voor coördinatoren van ondersteuningsnetwerken. Een effectieve teamwerking biedt veel troeven om de opdracht van jouw ondersteuningsnetwerk op een sterke manier te realiseren. Wat daarbij van belang is dat je de teamdoelen helder en gedragen krijgt; je de rollen in het team samen met de betrokkenen benoemt en verdeelt; je de procedures in beeld brengt; en je er mee toe bijdraagt dat de interacties open en conflictloos verlopen.

Klik hier voor meer info en schrijf je hier in

Schoolteams motiveren voor inclusie

Dit is een dagworkshop voor coördinatoren en begeleiders van ondersteuningsnetwerken. Als ondersteuner ben je verantwoordelijk om het schoolteam mee te krijgen in het inclusieverhaal en dat is niet altijd even evident. Je eigen sterke overtuiging overbrengen naar het hele schoolteam kan soms moeilijker lopen dan verwacht. Wij reiken je graag de handvaten aan om dit verhaal op een positieve manier in de school binnen te brengen. Zodat ook jouw scholenteam helemaal gemotiveerd is om met inclusie aan de slag te gaan.

Lees hier meer over de workshop of schrijf je hier in

Leerkrachten meenemen in het verhaal van flexibele leerwegen, differentiëren en breed evalueren

In deze dagworkshop voor coördinatoren en begeleiders van ondersteuningsnetwerken krijg je een breed pallet van differentiatievormen aangereikt, zowel voor het secundair als het lager onderwijs. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en beeldmateriaal bekijken we de term ‘breed evalueren’ en wat hier allemaal onder valt. Hoe breng je dit aan in een school? Hoe ga er mee aan de slag? We gaan ook dieper in op de mogelijkheden van flexibele leerwegen. Wat kan je doen met kinderen die die specifieke zorg nodig hebben? Hoe maak je dit bespreekbaar op school?

Met deze zaken kan je aan de slag om leerkrachten meer te motiveren voor flexibele leerwegen, differentiëren en breed evalueren. Met als resultaat niet meer administratie of voorbereiding, maar net een verlaging van de werklast.

Meer weten? Klik hier. Inschrijven? Ga dan hier naartoe.

Aanbod voor ondersteuningsnetwerken

Scholen, ouders, CLB, overheid… allemaal koesteren ze erg hoge verwachtingen ten aanzien van jouw ondersteuningsnetwerk. Maar hoe organiseer en professionaliseer je jouw ondersteuningsnetwerk om aan die verwachtingen zo goed mogelijk tegemoet te komen – met de middelen die je hiertoe te beschikking hebt?  Vanuit ons partnerschap met Steunpunt Diversiteit en Leren adviseren en begeleiden we jouw ondersteuningsnetwerk en -teams richting een gepaste aanpak van de uitdagingen waar jullie voor staan.

Meer informatie vind je hier.

 

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

"Wanneer je kinderen au sérieux neemt, dragen ze dat mee voor de rest van hun leven." 'Zwijgen is geen optie' praatte met @PietGrymonprez die technisch #onderwijs opnieuw aantrekkelijk wil maken. #duaalleren https://t.co/rYaj7L24D0

Wat was dat ook alweer van die werklast van de leraar? #HappyFriday! #teacherlife

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CVBA, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2018 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be