Mini online cursus Evalueren en Feedback

Iedereen is het erover eens dat evalueren en feedback onlosmakelijk verbonden zijn met lesgeven. In deze mini cursus leer je alles over breed evalueren en feedback. Aan de hand van voorbeelden leer je hoe je zelf kwaliteitsvol kan evalueren in je eigen lessen.

Doelen

  • Je frist de basisprincipes van effectieve feedback op;
  • Je weet dat gedifferentieerd evalueren niet gelijk staat aan opdrachten en toetsen makkelijker maken;
  • Je weet dat om gedifferentieerd te evalueren een goed evaluatiebeleid op school van grote meerwaarde is.

Aanvraagformulier

  • Hidden

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief