Breng je schoolnetwerk in kaart en bevorder inclusief onderwijs

11 september 2020

Vorige week (woensdag 2 september 2020) verdedigde Jasmien Sannen (KUL) met glans haar doctoraatsproefschrift ‘Inclusie Net-Werkt. Het ontrafelen van de school-netwerk-configuraties die inclusief onderwijs bevorderen’. De verschillende studies in dit werk benadrukken: 

  1. de meerwaarde van het in kaart brengen van netwerken voor inclusief onderwijs;
  2. het belang van netwerk-bewustzijn van schoolteams;
  3. welke invloed jouw positie in dit netwerk heeft op samenwerking voor inclusie;
  4. in welke mate een gecentraliseerd en/of dicht netwerk samenhangt met inclusieve attitudes en praktijken binnen het team;
  5. de nood om deze netwerkverbindingen regelmatig te (her)evalueren en doelgericht in te zetten.

De hoge praktijkrelevantie van dit onderzoek bracht me op het idee om hier een blog over te schrijven. Dat werden er uiteindelijk 3. In deze blogreeks gaan we telkens dieper in op een bepaald aspect van haar onderzoek. In de eerste blog van deze driedelige reeks sta ik stil bij de 4 belangrijkste conclusies uit dit onderzoek. In de tweede blog geef ik op basis van deze bevindingen 3 tips hoe je het netwerk in jouw school in kaart kan brengen en in de derde blog reik ik 4 handvatten aan om je samenwerking te versterken, gebruikmakend van inzichten uit dit werk.

Vragen?

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem contact op met jasmien.sannen@kul.be. Schoolmaker Nick Ferbuyt was onderzoeksmatig via Uantwerpen ook verbonden aan het Potential-project en boog zich samen met Jasmien over de ontwikkeling van het netwerk-instrument en het ruimere thema samenwerkingspraktijken van leerkrachten om inclusieve leeromgevingen te creëren. Jasmien en Nick waren ook nauw betrokken bij het valorisatieproces om leerkrachten en teams te professionaliseren in hun samenwerking en netwerken rond inclusief onderwijs.

Wil je als school aan de slag gaan met de netwerkthermometer? Heb je vragen over hoe je ondersteuning nog sterker kan verankeren in jouw schoolteam? Wil je gebruik maken van het sterke netwerk in jouw team om het potentieel aan ondersteuningskanalen en -processen nog sterker te laten vloeien en zo verder in te zetten op inclusief onderwijs? Neem dan contact op met nick@schoolmakers.be. Samen brengen we in kaart hoe we op maat kunnen werken aan de verdere professionalisering van jouw team als unieke focus of als deel binnen het ruimere aspect van verder groeien naar inclusie!

https://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/sociaal-netwerk-in-kaart?from=18 

https://kenniscentrumpotential.be/kenniscentrum/thema/verbindend-samenwerken

Nick Ferbuyt

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be