Coaching en intervisie voor schoolleiders*

07 juli 2022

* Onder de term schoolleider verstaan we de directeur, adjunct-directeur, coördinator, bestuurder, secretariaatsverantwoordelijke, maar ook ieder die in onderwijsorganisaties leiderschap opneemt, m.n. van kleuteronderwijs t.e.m. hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.

Wie ben jij?

Ja, we zijn echt benieuwd naar wie jij bent als mens, hoe het met je gaat, waar je voor staat en wat jou raakt? 

We vinden het ook belangrijk dat je voor dit soort vragen tijd kan maken en dat die tijd je gegund is door je professionele omgeving, omdat we wéten dat het essentieel is voor je professionele ontwikkeling.

Je neemt leiderschap in een onderwijsorganisatie, waar alles draait om mensen. Mensen, van wie je meer verwacht dan dat ze consumeren wat je aanbiedt  … het gaat over de ontwikkeling van (jonge) mensen, waarvan sommigen op een kwetsbare leeftijd of in een kwetsbare context zitten. 

Waar mensen zijn, wordt er gemenst…

Als schoolleider coach je medewerkers en begeleid je veranderprocessen. Je weet intussen dat weerstand ‘normaal’ is, dat het menselijk is en bij veranderen hoort. Je weet dat je hier proactief op kan inspelen door cocreatief en participatief aan het werk te gaan en je weet dat je hier voldoende aandacht voor moet hebben als het zich voordoet…

En toch… is dit niet altijd evident, want je komt hierin ook jezelf tegen. Waar sta je dan voor? Waar loop je tegen aan? Wat drijft je en wanneer draaf je te ver door?

Omdat je met je professionele vragen niet altijd in je eigen organisatie of bij je partner of vrienden terecht kan, biedt Schoolmakers een aantal vormen aan die jou hierin kunnen ondersteunen.
Welke past het beste voor jou?

Individuele coaching

Dankzij individuele coaching krijg je inzicht in je eigen voelen, denken en handelen. Je leert om zelfbewust leiding te geven vanuit wie jij bent, waar je talenten een hefboom zijn en welke patronen je steeds weer uitdagen.

Dit kan vanuit een specifieke ontwikkelingsvraag of vanuit een 360° feedback-bevraging, waarin je feedback opvraagt vanuit je medewerkers, collega’s, leidinggevenden en jezelf. In alle vertrouwen bespreken we de resultaten en ontwikkelingskansen.

Interesse? Kijk hier bij welke Schoolmakers je terecht kan voor individuele coaching of neem rechtstreeks contact op.

Intervisie met andere schoolleiders

In intervisie bespreek je met andere schoolleiders casussen uit de praktijk. Door de methodiek word je bevraagd en krijg je inzichten in je eigen denken, handelen en voelen en krijg je inzicht in hoe anderen het zouden aanpakken. Je ontwikkelt je oplossingsgericht denken. Doordat in kleine groepen gewerkt wordt, oefen je eveneens je coachende vaardigheden.

Deelnemers aan intervisietrajecten geven aan dat deze praktijkgerichte aanpak het gemakkelijker maakt om zaken meteen in de praktijk toe te passen. 

De intervisiesessies worden begeleid door een professionele coach, die ook een theoretisch referentiekader biedt dat aansluit bij de casussen.

Interesse? Schrijf je in voor één van onze intervisietrajecten of vraag een intervisietraject op maat voor jou en je collega-schoolleiders bij joelle@schoolmakers.be of anne@schoolmakers.be

Masterclass ‘Procesbegeleiding in onderwijs’

In deze masterclass versterk je je inzichten en vaardigheden in het begeleiden van veranderingsprocessen.

Je leert veranderingsprocessen te faciliteren met een ontwikkelingsgerichte en cocreatieve aanpak.
Ook hier is de aanpak praktijkgericht. De veranderingsprocessen van de deelnemers zijn de uitgangspunten waaraan theoretische kaders en opdrachten worden gekoppeld. 

Interesse? Schrijf je hier in voor de Masterclass ‘Procesbegeleiding in onderwijs’ of neem contact op om een masterclass op maat van jouw organisatie of scholengemeenschap te organiseren. 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief