Masterclass

Masterclass ‘Procesbegeleiding in onderwijs’

Deelnemen aan de Masterclass ‘Procesbegeleiding in Onderwijs’ houdt in dat je je op een intensieve manier verder bekwaamt in begeleiden van verandering in onderwijs. De manier van werken tijdens deze masterclass is praktijkgericht. We vertrekken van de concrete vragen die jij je stelt over je competenties, je opvattingen, je positie en je rol als school-externe of school-interne procesbegeleider.

De ruimte tot uitwisseling van expertise en ervaringen binnen een veilige context dient als katalysator voor je persoonlijke leerproces. Opdrachten die je in de weken tussen de contactdagen uitvoert, zorgen dat je meteen met je versterkte en nieuwe competenties aan de slag gaat. Je traint die competenties dus tijdens de contactdagen, maar ook in je doordeweekse praktijk.

De masterclass wordt in het najaar van 2023 in open aanbod georganiseerd. Starten doen we met een tweedaagse op 13 en 14 november. Daarop volgen drie contactdagen op 25 januari 2024, 21 maart 2024 en 30 april 2024. 

Doelen

Op het einde van de masterclass

  • verwoord je een authentieke visie op procesbegeleiding;
  • hanteer je een cocreatieve stijl in het omgaan met de uitdagingen van de school/scholen die je begeleidt in een veranderproces;
  • kijk je tevreden terug op de ontwikkeling van jouw competenties als procesbegeleider;
  • ervaar je dat de effectiviteit van je begeleidingswerk is toegenomen en dat anderen dit erkennen.

Gedetailleerd programma

De Masterclass ‘Procesbegeleiding in onderwijs’ start enkele weken voor aanvang met een korte online bevraging naar je leervragen. De tweedaagse en de twee à drie verdiepingsdagen vullen we methodisch gevarieerd in met oefeningen, casusbesprekingen, theoretische inzichten, vragenlijsten voor zelfonderzoek, situatiespelen en andere actiegerichte methoden. Opdrachten die je uitvoert in je werksituatie ondersteunen de transfer van het geleerde naar de praktijk. Tekstmateriaal en referenties naar relevante literatuur kunnen jou, indien je dit wenst, ondersteunen bij verdere zelfstudie. Een persoonlijk werkschrift gebruik je als monitor van je individuele leerproces.

 

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze link.

Duur

Kick-off tweedaagse: 13 en 14 november 2023.

Verdiepingsdagen: 21 maart 2024, 30 april 2024 en 4 juni 2024

Prijs

De bijdrage in de kosten bedraagt 2.450 euro (excl. BTW), voor 5 volle contactdagen.

Lees hier de ervaring van andere deelnemers.

Aanvraagformulier

  • Hidden

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief