Directeur, je bent een procesbegeleider

23 mei 2019

Het is echt waar: naast de andere opdrachten die je opneemt, neem je vandaag zeker ook de opdracht van procesbegeleider op. “Ah ja, hoezo?”, hoor ik je denken…

Procesbegeleider [de; m/v; meervoud: procesbegeleiders]:
iemand die een proces zodanig helpt inrichten of bijsturen dat dit gunstig verloopt voor de betrokken partijen of deelnemers; begeleider van een proces

In een school gaat het concreet over een heel palet van processen die je als directeur begeleidt. Gaande van individuele coaching van een leerkracht die zich vragen stelt over zijn omgang met sommige leerlingen; tot kleine en grote veranderingsprocessen, zowel op pedagogisch-didactisch vlak, als op het niveau van de schoolorganisatie. Voorbeelden van uitdagingen die om procesbegeleiding vragen, zijn er in overvloed.

Het is een positieve evolutie dat meer en meer directeurs die procesbegeleidingen zelf in handen nemen – en niet langer (enkel) overlaten aan een externe instantie. Dat die evolutie plaats vindt heeft in eerste instantie te maken met het soort leiderschap dat we van schoolleiders verwachten. Zij zijn al lang niet meer enkel een ‘directeur’ in de klassieke betekenis van het het woord: de baas van de organisatie. Directeurs zijn vandaag, naast manager, ook: inspirator, communicator, motivator, ondersteuner en regisseur. Dat directeurs vaker leidinggeven aan verandering is de tweede reden waarom directeurs steeds meer de opdracht van procesbegeleider op zich nemen.

Wanneer je de opdracht van procesbegeleider niet als makkelijk ervaart, mag je dat gerust als behoorlijk normaal beschouwen. Het ‘procesbegeleiderschap’ is immers een discipline apart: met eigen principes; met specifieke kennis (o.a. over organisatieontwikkeling en veranderkunde); met bijzondere methoden (o.a. participatietechnieken en diverse manieren van besluitvorming); en met een gepaste houding als leidinggevende.

Indien het procesbegeleiderschap je prikkelt en je je er verder in wil bekwamen, nodig ik je uit om even te bekijken of de Masterclass ‘Procesbegeleiding in onderwijs’ iets voor jou kan betekenen. Naast school-externe procesbegeleiders (zoals pedagogisch begeleiders), nemen ook school-interne procesbegeleiders (zoals directeurs, interne onderwijsondersteuners en coördinatoren) deel dit programma.

Je bent alleszins van harte welkom.
Yves Larock

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

Met dit aanbod speelt Schoolmakers in op de specifieke noden die scholen ervaren tijdens corona. We belichten de vele mogelijkheden die er zijn om te differentiëren en te remediëren.

https://buff.ly/36n83Rv

“Met de scholengroep sleutelden we in de vakantie aan het corona-actieplan. Het doel was duidelijk: bij een melding moest elk personeelslid meteen weten wat te doen.”

An Agneessens, directeur van het Lyceum Aalst, over het corona-actieplan: https://buff.ly/348BdlC

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2020 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be