De Schoolbrug

De Schoolbrug

De Schoolbrug ondersteunt scholen in Antwerpen stad in hun samenwerking met ouders om bij te dragen aan een succesvolle schoolloopbaan van kinderen. Om scholen en leerkrachten in staat te stellen om zelfstandig in te zetten op partnerschap met ouders, wil het team van De Schoolbrug hun competenties als procesbegeleiders ontwikkelen. Schoolmakkers Liesbeth en Saskia begeleidden de masterclass Procesbegeleiding in Onderwijs op maat van De Schoolbrug.


Jamâa en Katleen zijn deel van het coördinerend team in De Schoolbrug. We stelden hen enkele vragen over hun ervaring met de masterclass Procesbegeleiding in Onderwijs.

Hoe blikken jullie terug op het proces dat jullie gelopen hebben? 

“Er was echt een enorme evolutie te merken van het begin van de masterclass tot aan het einde. Wij hadden allebei het gevoel van: “hey, dat zit nu precies echt bij de collega’s.” Heel fijn ook die afwisseling van methodieken, dat is ook heel inspirerend als voorbeeld. Ik merk dat heel veel collega’s dat nu ook in de praktijk aan het doen zijn. Dat heeft echt wel wat losgemaakt. Dingen die ze nu op scholen doen, in cocreatie met hun regiegroep of kernteam, waarbij ze er echt op letten om dat op die manier te doen. Ik denk dat ze zich er bewuster van zijn: ik en weerstand, hoe ga ik ermee om? Wat doet dat met mij?”

Welke dingen doe je nu anders of méér dan voorheen?

Het bewust samenstellen van een kernteam is een essentiële voorwaarde voor een veranderingstraject. Daarnaast staan we meer stil bij het projectplan en de procesevaluatie. Ik merk dat dat echt is gebeurd: collega’s kunnen hun scholen goed inschatten nu. 

Wat is een vraag die je nu als procesbegeleider vaker stelt dan voor de masterclass?

Waarom komen we met z’n allen samen en doen we wat we doen? Door het procesmatig opstellen van het projectplan en de doelstellingen – wat willen we nu veranderd zien? – dat heeft gemaakt dat we meer stil staan bij het waarom. 

Wat is er nog blijven plakken? 

De intervisie. Dat was echt fantastisch. We moeten dat meer doen, van elkaar leren. Het gebeurt regelmatig dat collega’s bij elkaar te rade gaan of een bepaalde case binnenbrengen. De diamant van de intervisie is zeer populair in het team.

Die verschillende rollen die je als procesbegeleider kan opnemen; dat je ook in die expertenrol kan gaan staan. Jij als expert in het samenwerken met ouders, die daar alles over weet en daar heel wat ervaring in heeft, dat is ook een zeer belangrijke rol. Het gaat niet alleen maar over coachende vragen stellen. Je kan en moet je expertise binnen brengen. 

Vragen over dit proces? Liesbeth en Yves helpen je graag verder!

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief