Global Forum for Education & Learning in Dubai: wrap-up of the day – maandag 16/12

16 december 2019

Schoolmakers Bert Smits en Saskia Vandeputte nemen deel aan het driedaagse Global Forum for Education & Learning in Dubai. Bert ontvangt er een award als één van de 100 wereldleiders in Educatie en brengt een keynote over ‘Schools as Learning Organizations’. De keynote kan je komende woensdag live (6 AM ;-)) of uitgesteld bekijken via dit YouTube kanaal. Elke congresdag brengen we een wrap-up van onze inzichten, ervaringen en reflecties. Dag één levert deze food for thought en tips op:

  1. Bijzonder om op een congres te zijn waar alle hoeken van de wereld vertegenwoordigd zijn. We zijn hier op diverse vlakken een minderheid. Het trekt onze perspectieven open en dwingt ons om verder en breder te kijken dan ons eigen Vlaams onderwijssysteem. Dat doet deugd.
  2. Het debat over de kwaliteit van onderwijs leeft ook internationaal: in welke mate moet je leraren vrij laten om gewoon hun ding te doen of is er toch een vorm van kwaliteitssturing van bovenaf/buitenaf nodig? In het zogenaamde ‘Dutch model’ wordt vooral uitgegaan van een fundamenteel vertrouwen in de individuele professional. Er is wel het instrument van het lerarenregister waarin individuele professionele kwaliteit wordt opgevolgd. Lijkt ons deels een antwoord op de huidige kwaliteitsvraagstukken. Vertrouwen in wie het veldwerk dag in dag uit doet, is cruciaal. Het probleem zit vooral in de individuele benadering. Volgens ons en anderen in de zaal is het relevanter om deze verantwoordelijkheid meer binnen een team te leggen. Het is door samen met collega’s dingen aan te pakken, samen te onderzoeken en samen oplossingen te bedenken, dat je de kans vergroot op kwaliteitsvol onderwijs.

  3. Learning apps boomen in de gezondsheidseducatie. Zoveel is duidelijk. Zo liepen we hier Eric van Amboss tegen het lijf. Dat is een kennisplatform om dokters (in spe) vlot en gericht toegang te geven tot up-to-date medische kennis. Door (student-)artsen slim te laten leren via exam-style oefenvragen en een interactieve bibliotheek, ondersteunt Amboss het nemen van beslissingen in hun klinische praktijk. Interessante software én herkenbare uitdaging op hun bord: hoe breng je structuur aan in al die kennis zodat je tot een overzichtelijk curriculum komt? Wij zien een partnerschap met zo’n Berlijnse start-up wel zitten 🙂

  4. Dave Cass van de Maastricht School of Management ziet in service design thinking een manier om hoger onderwijs te verbeteren én om studenten af te leveren met duidelijke meerwaarde op de arbeidsmarkt. Een man met visie over hoe je met soft skills de brug kan maken tussen wat studenten leren in (hoger) onderwijs en waar de arbeidsmarkt nood aan heeft. Hier hoor je hem aan het woord.

  5. Al gehoord van microlearning? Samen te vatten als bitesize kennis op een verteerbare manier tot bij de leerder brengt. Elke ‘micro-les’ staat op zich: één doel met een duidelijke inhoud of vaardigheid die je na 5 à 10 minuten beet hebt. Geënt op de principes van de wetenschap van het leren en handig om kennis te versterken, up-to-date te houden en/of te herhalen. Technologie boost uiteraard de mogelijkheden om micro-learning efficiënt te ontwerpen en gebruiken. Denk aan digitale flitskaarten, quizzes, kennisclips, etc. Tegelijk is het zo oud als de straat. Het ‘woord van de dag’ of ‘de tip van de week’ was ook vorige week eeuw al. Microlearning vervangt ‘macrolearning’ niet. Integendeel. Overzicht bieden (bijvoorbeeld advance organizers) én de opgedane kennis toepassen blijven cruciaal.

  6. We ontmoetten een algemeen directeur van een beroepsschool aan het Italiaanse Gardameer die na selectie honderd van hun duizenden 14- tot 18-jarige leerlingen voor 600 uren (!) op buitenlandse stage sturen. En de docenten gaan mee. Ze blijven om de beurt 4 weken ter plekke om te begeleiden.

  7. “We should measure learning like we measure height of children.” Dat was het uitgangspunt van de presentatie over  ‘Making data work in education’ van Sowmya Velayudham. Interesting point & een vurig pleidooi om onze learning analytics naar een next level te halen. Dat vraagt van leerkrachten/directies, assessment experten, software ontwikkelaars en onderzoekers om de handen in elkaar te slaan. Rake vraag alvast: verzamelen wij data over het leren van onze leerlingen/studenten op zo’n manier dat we die data ook effectief kunnen gebruiken om het leren bij te sturen?

  8. Finland blijft ook in Dubai opduiken als ‘het onderwijsmekka van het Noorden’. Deze Koulugroup maakte van het Finse onderwijssysteem een export product. Je kan o.a. bij hen terecht voor korte innovation camps for educational professionals of langere Teach like a Fin! programs. Het maakt ons als Schoolmakers op z’n minst kritisch-nieuwsgierig!

  9. Zoek 5 achtjarigen die hebben leren kaartlezen met een kaart zónder bewegend blauw bolletje. Mission impossible? Van digital literacy hadden we al gehoord. Spatial literacy was eerder nieuw voor ons. Hier vind je deze definitie die de geografische focus overstijgt: Spatial literacy is the competent and confident use of maps, mapping, and spatial thinking to address ideas, situations, and problems within daily life, society, and the world around us. Ruimtelijke geletterheid is een centraal concept in de nieuwe eindtermen Aardrijkskunde. Maar ook wie geen leerkracht Aardrijkskunde is, voelt het belang ervan: opbouwen van een mentale referentiekaders, je leren oriënteren,  de weg vinden of afstand kunnen inschatten. Benieuwd trouwens hoe je dat tegenwoordig bij de jeugdbeweging leert. Word je daar nog zonder smartphone gedropt :-)?

  10. Ook voor het aanleren van zogeheten ‘nieuwe geletterdheden’ is expliciete directe instructie nodig. En we hebben diverse manieren nodig om deze geletterdheden leerlinggericht te evalueren. Says Mevrouw Jenny Pownall van de Australische Tutoring Company. Waren wij even blij om dat te horen. Met Schoolmakers zetten we namelijk graag in op directe instructie én gedifferentieerd evalueren.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be