Peer mediation

Peer mediation als hefboom voor een verbindend schoolklimaat

10 januari 2023

Bij Schoolmakers geloven we in de kracht van Peer mediation. Kinderen en jongeren opleiden om als bemiddelaar op te treden bij conflicten tussen groeps- en leeftijdsgenoten kan een hefboom zijn om in te zetten op een verbindend schoolklimaat. Het versterkt de autonomie, betrokkenheid en competentie en kan leiden tot een verhogen van het zelfinzicht en de veerkracht van onze kinderen en jongeren. In een maatschappij die zich complex en gepolariseerd toont kan Peer mediation een instrument zijn waardoor we onze kinderen en jongeren leren voor zichzelf en anderen zorg te dragen.

Het stappenplan dat we tijdens de opleiding doorlopen focust in eerste instantie op het terug op gang brengen van de communicatie tussen de verschillende betrokkenen. Dit begint bij het op de eigen grond gaan staan. Zonder te weten wat je zelf voelt en wil kan je immers geen verbinding met anderen maken. De bemiddelaar faciliteert een veilige en vertrouwelijke sfeer en is een spiegel voor de betrokkenen. Door o.a. te pendelen, te papegaaien en socratische vragen te stellen nodigt de bemiddelaar uit de eigen behoeftes en belangen scherp te krijgen en empathie te ontwikkelen voor de belangen en behoeftes van de andere(n). Als dit is gebeurd kan de brug tussen de betrokkenen hersteld worden en kan er gestart worden met het zoeken naar oplossingen. De bemiddelaar toetst hierbij de gedragenheid en duurzaamheid van de voorgestelde oplossingen maar stuurt deze niet. Doorheen het hele proces blijft hij immers meervoudig partijdig.

In onze opleidingen merken we dat inzetten op Peer mediation helpt om oplossingsgerichte vaardigheden te ontwikkelen. Door leerlingen te leren conflicten uit te praten en op te lossen zet je in op de ontwikkeling van sociale competenties en een sterkere cohesie op jouw school. Hierdoor kan het aantal conflicten alsook pestgedrag afnemen, zeker wanneer het schoolbreed geschraagd wordt door een pedagogisch project en schoolklimaat dat structureel inzet op structuur én zorg. Het speelveld waarin verbinding mogelijk is veronderstelt immers ook duidelijkheid rond de geldende afspraken en gedragsregels. Peer mediation is geen vage hocus pocus maar een kader waarin verbinding mogelijk wordt gemaakt. Ook leerkrachten zijn hierbij cruciale actoren. Niet toevallig nemen we ook hen mee in onze opleidingen. Door hen zelf de opleiding te laten volgen kunnen ze als ambassadeurs de bouwstenen van bemiddeling aan de collega’s uitdragen en in de toekomst zelf de opleiding voor hun leerlingen verzorgen.

Benieuwd naar wat we met Schoolmakers voor jouw school zouden kunnen betekenen? Aarzel dan niet niet contact op te nemen via info@schoolmakers.be of ons aanbod te bekijken.

Auteur: Stijn Rooms

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be