School maken in partnerschap met ouders – een vijfsterren-zaak ✭✭✭✭✭

14 mei 2018

Mei: de laatste weken voor het einde van het schooljaar. Het moment voor ouders om op te draven voor oudercontacten en schoolfeesten. Een actie waaraan leerkrachten vaak de betrokkenheid van ouders op de schoolloopbaan van de kinderen afmeten. Maar is dat wel zo? Zorgt het stelselmatig aanwezig zijn op oudercontacten en schoolfeesten wel voor betere leerprestaties van leerlingen? En presteren leerlingen van ouders die niet opdagen op deze contactmomenten altijd minder?

Schoolmakers en het Steunpunt Diversiteit en Leren verkiezen het begrip ‘partnerschap’ boven ‘ouderbetrokkenheid’. We willen de wederkerigheid in de relatie tussen gezinnen en school in de verf zetten. Daarbij willen we zo’n partnerschap breder zien dan bovenstaande aanwezigheden  (waarmee we het belang van die momenten uiteraard niet willen ondermijnen). Wat ons betreft heeft een partnerschap tussen ouders en school vijf invalshoeken (‘sterren’) – en misschien zelfs meer?


Partnerschappen tussen ouders en school – een vijfsterrenzaak✭✭✭✭✭

  • STER 1: Betrokkenheid van ouders op school

Scholen vragen ouders naar aanwezigheid op school via schoolfeesten, voorleesmomenten, ouderraden, etc. Hoe divers is de groep die je hiermee aantrekt? Hoe kan je zorgen voor een  lage drempel voor alle ouders om de school binnen te stappen?

  • STER 2: Betrokkenheid van ouders op de schoolloopbaan op school

Klassiek voorbeeld, het oudercontact. Maar die 60-jaar oude formule is misschien aan vernieuwing toe. Hoe kan je het contact met ouders verbreden? En hoe zorgen we voor andere contacten dan louter vanuit negatieve aanleidingen?

  • STER 3: Betrokkenheid van ouders op de schoolloopbaan thuis

Zwaar onderschat en als één van de toppers uit wetenschappelijk onderzoek: vooral wat de ouders thuis (niet) doen, heeft effect. Hoe ziet een ‘schoolloopbaan-ondersteunende’ ouderrol er eigenlijk uit? Hoe kunnen we inzetten op strategieën die ouders ondersteunen in die thuisrol?

  • STER 4: Betrokkenheid van de school op de gezinnen

Als ouders betrekken nodig is om tot een succesvolle schoolloopbaan te komen, dan moeten we goed samenwerken. Kennen we onze heel diverse groep van ouders wel (of denken we enkel in ‘groepen’ ouders)? Wat hebben ze nodig? Hoe komen we dat te weten?

  • STER 5: Ouders versterken ouders

Kwetsbare ouders (en elke ouder is wel eens kwetsbaar) ontbreekt het soms aan stevige netwerken om bezorgdheden en vragen naar ondersteuning op te vangen. Scholen hebben wel contact met (individuele) ouders, maar kennen de ouders elkaar wel? Hoe kunnen we de onderlinge banden tussen ouders versterken, welke rol kunnen we als school spelen?


Uiteraard is het sterrenrijk is oneindig. We zijn zoekende naar de constellaties, hoe de sterren eruit zien en welke eigenschappen ze hebben. Daarvoor gaan we graag in gesprek met scholen (leerkrachten, directies) en ouders. We ontdekken graag samen met ouders en scholen welke sterren nog onder dit firmament horen.

Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent ✭ Jan De Mets. 

SchoolmakersAn Kennes, An Yskout, Lies Lambert  

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be