Versterk het schoolleiderschap op jouw school

26 mei 2021

Schoolmakers biedt de komende 2 schooljaren 14 gratis professionaliseringstrajecten aan die zich richten tot Vlaamse schoolleiders van secundaire scholen. 

7 professionaliseringstrajecten focussen op het versterken van onderwijskundig leiderschap op scholen, onder de noemer “Leersprongen mogelijk maken als schoolleider”. 

7 professionaliseringstrajecten focussen op het versterken van de schoolorganisatie in functie van de noden van leraren en leerlingen, onder de noemer “Je school leiden in complexe omstandigheden”. 

Voor wie?

Deze trajecten staan open voor schoolleiders uit het secundair onderwijs. Je schrijft je in vanuit een samenwerkingsverband van minstens 4 scholen. Dat “samenwerkingsverband” kan een scholengroep of -gemeenschap zijn, een Lerend Netwerk…

Onder “schoolleider” verstaan wie iedereen die mee eindverantwoordelijkheid draagt over (delen van) het schoolbeleid. Een ambt als directeur is daarbij geen verplichting. 

Deze professionaliseringstrajecten zijn gratis dankzij investeringen van de Vlaamse overheid in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Ook heel wat andere organisaties bieden boeiende trajecten aan, onder andere ook voor het basisonderwijs. Ontdek ze op deze pagina.

Meer informatie?

Klik op de naam van elk traject om een gedetailleerde opleidingsfiche te bekomen:

Informatieve webinars

In twee webinars stelden we op woensdag 9 juni de beide trajecten meer in detail voor. 

Hoe inschrijven?

  1. Vul deze formulieren in, afhankelijk van het traject dat je wil volgen:
    1. Leersprongen mogelijk maken als schoolleider
    2. Je school leiden in complexe omstandigheden 
  2. Je krijgt een iets uitgebreidere vragenlijst doorgestuurd ivm de deelnemers en hun scholen
  3. Eerste online intakegesprek voor 15 juli (max. 30 min)
  4. Definitieve selectie van 7 deelnemende leergroepen
  5. Uitgebreider intakegesprek na 15 augustus. 

BELANGRIJK. Gezien de drukte van einde van het schooljaar werd de periode om in te schrijven verlengd tot 25 augustus. Sommige eerste online intakegesprekken zullen we al voor 15 juli plaatsvinden, andere in augustus. De definitieve selectie van de deelnemende leergroepen zal evenwel pas eind augustus gebeuren.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief