Slim, flexibel en aangenaam blended of op afstand lesgeven

27 april 2020

Omschrijving van het aanbod

De coronacrisis werpt docenten en studenten aan een sneltempo in vormen van digitaal lesgeven en leren. Intussen zijn er tal van blogs met rijke inzichten bij elkaar geschreven over de do’s en dont’s van afstandsonderwijs.  

Ook volgend academiejaar (2020 – 2021) zullen vele opleidingen – noodgedwongen of als opportuniteit – verder inzetten op blended formules. In blended onderwijs combineren we bewust  een substantieel deel face-to-face contacttijd met onderwijs op afstand. Hoe kunnen we leren uit de huidige ervaringen zodat we straks ons onderwijs – blended of op afstand – flexibel didactisch ontwerpen?

Met dit aanbod vertalen we deze aanbevelingen naar hands-on inspiratie voor wie lesgeeft: 

 • Denk vanuit doelen, niet vanuit aanpak of tools.
 • Bekijk afstandsonderwijs ruimer dan online onderwijs. Ook praktijkgerichte competenties verwerven in authentieke contexten maakt er deel van uit.
 • Zet in op verbinding tussen docent/student en/of studenten onderling. Goede relaties dragen bij tot goede prestaties. 
 • Maak studenten zo zelfstandig mogelijk.
 • Stuur het leren: hanteer effectieve leerstrategieën.
 • Differentieer zodat je elke student uitdaagt, ondersteunt en motiveert.
 • Hou het aangenaam en haalbaar voor student en docent. Zorg voor variatie en slimme combinaties tussen synchroon/asynchroon, 1-op-1/in groep, face-to-face of digitaal (post corona), …
 • Bied structuur, overzicht en duidelijkheid. Ontwerp je cursus als samenhangend geheel.
 • Communiceer transparant en eerlijk over je verwachtingen.
 • Zorg voor kwaliteitsvolle leermaterialen.
 • Start klein, probeer uit en stuur bij.
 • Zorg dat het leren ertoe doet.
 • Evalueer summatief én formatief.

Doelgroep

Lectoren en docenten van hogescholen en universiteiten.

Opleidingsverantwoordelijken en onderwijsondersteuners kunnen aansluiten.

Doelen

Na het volgen van … weet/kan/beheers je…

Na het volgen van dit traject

 • sta je sterker en ben je vaardiger om afstands- en blended onderwijs binnen jouw context waar te maken. Bovenstaande aanbevelingen vormen de leidraad.
 • heb je gereflecteerd over je eigen cursusontwerp en lesaanpak, je sterktes en uitdagingen als docent.
 • heb je antwoorden verzameld op didactische vragen waar je mee zit.
 • heb je een aanpak, werkvorm, tool, .. uitgeprobeerd en het effect ervan op studenten besproken.

Vorm van het aanbod

1. Basisreeks

Basisreeks van 4 online workshops, 2u per workshop,  gespreid over 2 à 3 maand. Voor elke workshop is er 1u noodzakelijk individueel huiswerk (flipped classroom) om volwaardig aan de workshop te kunnen deelnemen. We voorzien voor elke deelnemer een map met het cursusmateriaal (e-reader, presentaties, inspiratiebronnen, …).Wie deelneemt, volgt de hele reeks.

De workshops bestaan uit een doelgerichte variatie in didactische aanpak: Q&A, reflectie in kleine groepen, feedbackrondes, interactieve les, ontwerpoefeningen, brainstormmomenten en intervisie. 

Tarief: 3900 euro excl. 21% BTW voor de gehele basisreeks van 4 workshops voor de eigen opleiding/instelling.

2. Open aanbod

Vanaf september 2020 organiseren we deze basisreeks ook in open aanbod waarop individuele docenten kunnen inschrijven. Je kan nu alvast je interesse laten blijken door te mailen naar saskia@schoolmakers.be

Publiek (grootte, samenstelling, …)

De reeks kan doorgaan voor docenten van één opleiding of in een samengestelde groep vanuit diverse opleidingen (te bespreken).

Aantal deelnemers: min. 6 en 16 max.

Data en locatie

Dit aanbod gaat online door. Desgewenst werken we binnen de schooleigen digitale werk- of leeromgeving.

Wanneer het mogelijk is, kan je er uiteraard ook kiezen voor een face-to-face bijeenkomst.

Interesse?

Contacteer Saskia Vandeputte via saskia@schoolmakers.be of 0498 61 55 30

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be