Masterclass voor hoger onderwijs en volwassenonderwijs ‘Opleidingen flexibel ontwerpen: van plan tot implementatie’

Zelf kunnen kiezen hoe je de beoogde competenties van een opleiding wilt bereiken? Opteren voor een leerroute die leren op afstand combineert met leren op de werkplek? Modules apart volgen, om ze vervolgens te stapelen tot een diploma? De toekomst van het flexibel onderwijs is hier! 

Maar hoe doe je dat, een flexibele opleiding ontwerpen? In deze masterclass vliegen we opleidingsontwerp aan als een verandertraject en versterken we je in de rollen van procesbegeleider enerzijds en ontwerper van opleidingen anderzijds. Verwacht je aan conceptuele kaders en inzichten om zelf mee aan de slag te gaan, gespijsd met inspirerende praktijkvoorbeelden en casussen uit de deelnemersgroep. Er is ruimte voor uitwisseling van expertise en ervaringen binnen een veilige context. Die dient als katalysator voor je persoonlijk leerproces.

Om een idee te geven, dit zijn het soort vragen waarrond we werken:

 • Hoe ontwerp je een veranderproces dat moet leiden tot een nieuw opleidingsontwerp?
 • Wie beslist wanneer waarover tijdens een proces van opleidingsontwerp?
 • Hoe en met wie behoud je het overzicht?
 • Hoe brengen we de verwachtingen van alle betrokkenen bij elkaar?
 • Waar moeten we allemaal rekening mee houden bij een flexibel opleidingsmodel?
 • Welke voorbeelden zijn er?
 • Hoe doe je dat, samen ontwerpen?
 • Wat met organiseerbaarheid? Waar in het proces breng je dat in?
 • Wat betekent dit voor de docenten/de leerkrachten?

Doelen

Na het volgen van deze masterclass…

 • pas je inzichten rond flexibel opleidingsontwerp toe op eigen opleidingen die flexibel gemaakt moeten worden;
 • pas je inzichten uit de verander- en ontwerpkunde toe om proces te ontwerpen dat moet leiden tot een flexibel opleidingsconcept; 
 • hanteer je tools om gebruikersgericht flexibele opleidingen te ontwerpen; 
 • hanteer je op cocreatieve wijze tools om een verandertraject rond opleidingsontwerp in goede banen te leiden;
 • ervaar je dat de effectiviteit van je ontwerp- en begeleidingswerk is toegenomen en dat anderen dit erkennen.

Gedetailleerd programma

Voor wie? 

We richten ons op collega’s uit het hoger onderwijs en het volwassenonderwijs. In beide onderwijsniveaus liggen momenteel veel flexibiliseringsvragen op tafel en we zijn ervan overtuigd dat dit tot een boeiende uitwisseling van expertise kan leiden.

We richten ons primair op deelnemers in een functie als (onderwijs)ondersteuner/ontwikkelaar, opleidings-/clusterverantwoordelijke, coördinator of kwaliteitsmedewerker.

We verwelkomen zowel mensen die verbonden zijn aan één specifieke opleiding, als mensen die vanuit hun functie meerdere opleidingen ondersteunen, of er leidinggevende van zijn.

Je vormt met maximum 14 andere deelnemers een leergroep. 

Aanpak

De Masterclass start met een korte online bevraging anderhalve maand voor de tweedaagse. Tijdens de tweedaagse op 17-18 oktober 2023 reiken we theoretische inzichten en concrete tools aan, afgewisseld met actiegerichte methoden die aanzetten tot reflectie op de eigen praktijk. Dat we over twee opeenvolgende opleidingsdagen beschikken, stelt ons in staat ook dieper te duiken in de eigen rol als procesbegeleider en actief aan de slag te gaan met ontwerpmethodieken. 

De twee online contactmomenten (2u) worden als intervisie vormgegeven, waarbij de praktijkvragen van de deelnemers leidend zijn. Tijdens deze intervisies wordt maximaal ingezet op uitwisseling tussen de deelnemers. Door ze een maand en twee maanden na de tweedaagse in te plannen, willen we continuïteit in je leerproces brengen.  

Tekstmateriaal en referenties naar relevante literatuur kunnen jou, indien je dit wenst, ondersteunen bij verdere zelfstudie.

Begeleiders en de inbreng van inhoudelijke expertise

De Workshop ‘Opleidingen flexibel ontwerpen: van plan tot implementatie’ is in handen van Jetje De Groof

Jetje heeft in de voorbije vijftien jaar uitgebreide expertise in het hoger onderwijs opgebouwd. Ze was beleidsmedewerker voor de VLIR, coördineerde de Antwerp Doctoral School en trad in de voorbije tien jaar op als procescoördinator van talloze visitaties, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Op die manier leerde ze opleidingen en instellingen in beide landen van nabij kennen en zag ze heel wat voorbeelden van inspirerende leeromgevingen en organisatiestructuren die kwaliteitsvol onderwijs bevorderen. Als lid van de onderzoeksgroep Edubron van de UAntwerpen was ze bovendien betrokken bij onderzoeksprojecten rond uiteenlopende thema’s als duaal leren, werkplekleren, authentiek evalueren en effectief trainingsbeleid in organisaties. 

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze link.

 

Ook op maat van onze (hoge)school/universiteit/CVO?

Ja. We richten deze workshop ook op maat van jouw onderwijsorganisatie in. Voor meer informatie hierover, kan je Jetje De Groof contacteren (jetje@schoolmakers.be).

Duur

Data:
De masterclass zal doorgaan op volgende data:
17-18 oktober 2023 (face-to-face, tweedaagse)
17 november 2023, exacte tijdslot te bepalen: eerste intervisie (online)
14 december 2023, exacte tijdslot te bepalen: tweede intervisie (online)

Locaties:
De Tweedaagse gaat door in Tweeperenboom (Winksele, nabij Leuven)
De online bijeenkomsten gebeuren via Google Meet

De Masterclass gaat door vanaf 8 inschrijvingen.

Logement:
Deelnemers die wensen te overnachten in (de buurt van) Winksele, kunnen terecht bij één van deze locaties, die door Tweeperenboom werden aangeraden. Reservaties dienen zelf gemaakt te worden:

B&B Bertem Natuur: eerder luxueuze kamers in het groen, een 5 km verderop. Reken rond 160 EUR inclusief ontbijt voor een éénpersoonskamer.

De Oude Abdij Kortenberg: een eenvoudige kamer met lavabo in een oude abdij, een 15 km verderop. Meerdere kamers beschikbaar aan ongeveer 55 EUR inclusief ontbijt.

Hotel Carpinus in Herent: eenvoudig hotel een 5 km verderop. Meerdere kamers beschikbaar aan ongeveer 100 EUR inclusief ontbijt.

Prijs

De bijdrage in de kosten bedraagt 840 euro (excl. BTW), voor 2 volle contactdagen en twee online bijeenkomsten.

Lees hier de ervaring van andere deelnemers.

Aanvraagformulier

 • Hidden

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be