Naar een nieuw curriculum in AP Hogeschool

Het team van AP voelde na een fusie met de lerarenopleidingen van drie CVO's de nood om met meer tijd en aandacht het curriculum grondig onder de loep te nemen. Daarbij wilden ze vooral vooruit kijken, maar ook ruimte maken voor het teruggrijpen naar sterktes uit de verschillende CVO's die in de integratiebeweging verloren zijn gegaan of niet verder gedeeld zijn geraakt.


Onder begeleiding van Schoolmakers werd een proces gelopen waarbij er op een co-creatieve manier werd toegewerkt naar een nieuw curriculum. Belangrijk bij het ontwerp van een nieuw curriculum is dat er vertrokken wordt van de noden en uitdagingen in het onderwijsveld, de ontwikkelnoden van studenten en wat docenten erg belangrijk vinden.

Waar nodig daagde Schoolmakers het team uit om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijsveld. Met al deze input ging het team aan de slag om stapsgewijs het curriculum op te bouwen. Verweven doorheen het proces grepen we ook de kans om het team, dat nog maar recent was samengesteld en bovendien verspreid zit over drie locaties (Antwerpen, Mechelen en Turnhout), verder te ontwikkelen als professionele leergemeenschap verantwoordelijk voor een gezamenlijke opdracht.

Hongerig naar meer informatie rond curriculumontwerp? In deze 2 blogs openen we onze toolbox:

Wil je ook aan de slag met curriculumontwerp in jouw hogeschool of centrum voor volwassenonderwijs? Jetje brengt met plezier een workshop of traject op maat van jouw onderwijsorganisatie!

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief