Masterclass op maat ‘Opleidingen flexibel ontwerpen: van plan tot implementatie’

Zelf kunnen kiezen hoe je de beoogde competenties van een opleiding wilt bereiken? Opteren voor een leerroute die leren op afstand combineert met leren op de werkplek? Modules apart volgen, om ze vervolgens te stapelen tot een diploma? De toekomst van het flexibel onderwijs is hier! 

Maar hoe doe je dat, een flexibele opleiding ontwerpen? In deze masterclass vliegen we opleidingsontwerp aan als een verandertraject en versterken we je in de rollen van procesbegeleider enerzijds en ontwerper van opleidingen anderzijds. Verwacht je aan conceptuele kaders en inzichten om zelf mee aan de slag te gaan, gespijsd met inspirerende praktijkvoorbeelden en casussen uit de deelnemersgroep. Er is ruimte voor uitwisseling van expertise en ervaringen binnen een veilige context. Die dient als katalysator voor je persoonlijk leerproces.

Om een idee te geven, dit zijn het soort vragen waarrond we werken:

 • Hoe ontwerp je een veranderproces dat moet leiden tot een nieuw opleidingsontwerp?
 • Wie beslist wanneer waarover tijdens een proces van opleidingsontwerp?
 • Hoe en met wie behoud je het overzicht?
 • Hoe brengen we de verwachtingen van alle betrokkenen bij elkaar?
 • Waar moeten we allemaal rekening mee houden bij een flexibel opleidingsmodel?
 • Welke voorbeelden zijn er?
 • Hoe doe je dat, samen ontwerpen?
 • Wat met organiseerbaarheid? Waar in het proces breng je dat in?
 • Wat betekent dit voor de docenten?

Doelen

Op het einde van de masterclass ‘Opleidingen flexibel ontwerpen: van plan tot implementatie’…

 • pas je inzichten rond flexibel opleidingsontwerp toe op eigen opleidingen die flexibel gemaakt moeten worden;
 • pas je inzichten uit de verander- en ontwerpkunde toe om proces te ontwerpen dat moet leiden tot een flexibel opleidingsconcept; 
 • hanteer je tools om gebruikersgericht flexibele opleidingen te ontwerpen; 
 • hanteer je op cocreatieve wijze tools om een verandertraject rond opleidingsontwerp in goede banen te leiden.

Gedetailleerd programma

De Masterclass ‘Procesbegeleiding in onderwijs’ is een tweedaagse opleiding, op maat van je CVO. Er is plaats voor 12 deelnemers.

Tijdens de tweedaagse reiken we theoretische inzichten en concrete tools aan, afgewisseld met actiegerichte methoden die aanzetten tot reflectie op de eigen praktijk. We werken bij voorkeur tijdens twee opeenvolgende opleidingsdagen, want dit stelt ons in staat dieper te duiken in de eigen rol als procesbegeleider en actief aan de slag te gaan met ontwerpmethodieken. 

Optioneel kunnen twee online contactmomenten worden toegevoegd aan de masterclass, die als intervisie worden, vormgegeven, en waarbij de praktijkvragen van de deelnemers leidend zijn. Tijdens deze intervisies wordt maximaal ingezet op uitwisseling tussen de deelnemers. Door ze een maand en twee maanden na de tweedaagse in te plannen, willen we continuïteit in je leerproces brengen.  

Tekstmateriaal en referenties naar relevante literatuur kunnen jou, indien je dit wenst, ondersteunen bij verdere zelfstudie.

 

Begeleiders en de inbreng van inhoudelijke expertise

De Workshop ‘Opleidingen procesgericht ontwerpen’’ is in handen van Jetje De Groof . Jetje heeft in de voorbije vijftien jaar uitgebreide expertise in het hoger onderwijs opgebouwd. Ze was beleidsmedewerker voor de VLIR, coördineerde de Antwerp Doctoral School en trad in de voorbije tien jaar op als procescoördinator van talloze visitaties, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Op die manier leerde ze opleidingen en instellingen in beide landen van nabij kennen en zag ze heel wat voorbeelden van inspirerende leeromgevingen en organisatiestructuren die kwaliteitsvol onderwijs bevorderen. Als lid van de onderzoeksgroep Edubron van de UAntwerpen was ze bovendien betrokken bij onderzoeksprojecten rond uiteenlopende thema’s als duaal leren, werkplekleren, authentiek evalueren en effectief trainingsbeleid in organisaties. 

Duur

De Masterclass ‘Opleidingen flexibel ontwerpen: van plan tot implementatie’ kost 3000 EUR (excl. BTW en vervoersonkosten).

Indien u opteert om (optioneel!) ook twee online intervisiemomenten toe te voegen aan de Masterclass, betekent dit een meerprijs van 1200 EUR en bedraagt de totaalprijs dus 4200 EUR (excl. BTW en vervoersonkosten).

Lees hier de ervaring van andere deelnemers.

Aanvraagformulier

 • Hidden

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief