kinderen leren

Zelfregulerend leren en metacognitie

Alles in de maatschappij evolueert en nu sneller en grootser dan ooit tevoren. Levenslang leren is dan ook van levensgroot belang. Alleen is het niet vanzelfsprekend. Om levenslang te kunnen leren heb je zelfregulerende  vaardigheden nodig.  Leerlingen die zelfstandig aan de slag kunnen, dat biedt rust, overzicht en structuur.

Zelfregulering is geen aangeboren eigenschap. Het vraagt een stapsgewijs leerproces waarbij de leerling niet enkel kennis krijgt aangeleerd, maar ook strategieën om met die kennis aan de slag te gaan en deze verwerkingsprocessen ook in andere contexten te gebruiken.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden tonen we je hoe je in je les de executieve functies van je leerlingen kan aanscherpen zodat ze versterkt en zelfstandig aan het leren kunnen gaan, in de klas en thuis.

In samenspraak met de school kunnen accenten gelegd worden die ervoor zorgen dat de sessie zo goed mogelijk aansluit op de schoolcontext.

  • Hoe versterken we de zelfsturing van leerlingen tijdens uren in het open leercentrum, differentiatie-uren, flex-uren, gedifferentieerde onderwijstijd,…
  • Hoe kan teamco-teaching bijdragen tot versterkte zelfsturing?
  • Hoe kunnen we binnen de bestaande structuur toch werken aan het zelfsturend vermogen van leerlingen? 
  • Hoe kunnen we zelfsturing bevorderen in onze schoolcontext?
  •  ….

Doelen

Na het volgen van deze vorming…

  • heb je inzicht in het belang van zelfregulering voor het leerproces van de leerlingen
  • heb je ideeën en handvatten om het zelfsturend vermogen van leerlingen aan te spreken
  • kan je opdracht ontwerpen waarin het zelfsturend vermogen en het eigenaarschap van leerlingen aangesproken en aangewakkerd wordt

Duur

1 dagdeel

Prijs

Per dagdeel: € 650, excl. btw en excl. verplaatsingskost

Aanvraagformulier

  • Hidden

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief