Team

Zuurstof creëren voor het team

Samen school maken gebeurt niet zonder dat er spanningen en conflicten ontstaan. Deze kunnen groeikansen vormen maar kunnen ook uitgroeien tot spanningen die een grote impact hebben op het welbevinden op de school en het pedagogische project ondermijnen. De veiligheid en het vertrouwen om als team met elkaar in gesprek te gaan, feedback te geven en elkaar betrokken te confronteren is cruciaal om zuurstof te creëren, als team te groeien en van hieruit ook individuele groei mogelijk te maken.
We focussen hierbij op de gedragenheid van de visie, de sterkte van de organisatie en de veiligheid binnen het team.

– Er wordt gereflecteerd over de visie van de school met aandacht voor verleden-heden-toekomst
– Er wordt gereflecteerd over de manier waarop deze visie verankerd wordt in de organisatie van de school

Doelen

Na het volgen van deze vorming

weet je

 • meer over de dynamieken en mechanismen die in jouw school samenwerken bevorderen en/of bemoeilijken
 • welke voorwaarden er moeten ingevuld worden om samen school te maken en een team te vormen binnen een veilig en
 • vertrouwelijk klimaat

kan je

 • acties ondernemen op korte en middellang termijn om de teamprocessen verder te laten rijpen en groeien
 • acties ondernemen om individueel te groeien in je rol als teamlid
 • op een constructieve manier in team reflecteren over jullie functioneren binnen de bestaande schoolcultuur en visie

heb je

 • je collega’s op een nieuwe manier leren kennen

Gedetailleerd programma

Het proces focust zich op de volgende stappen: 

A. Definiëren van het probleem of de kans ( ontdekken & definiëren) 

 1. In de breedte inventariseren wat er is
  → generatief vraagstuk/ beginsituatieanalyse
  → wat is er al?
 2. Focus kiezen
  → waar willen we naartoe
  → wat is hiervoor nodig?
  → wat ontbreekt hiervoor op dit moment?

B. De juiste oplossing(en) vinden ( ontwikkelen & opleveren) 

 1. In de breedte: scenario’s kiezen vanuit een sterke oplossingsgerichte benadering 
 2. Focus kiezen
  → afspraken maken ( rond ontwikkeling & oplevering)
  → rollen verdelen 

Met deze double diamond als referentiekader werken we doorheen het traject met een mix van kaders (input) en interactieve werkvormen die deze processen ondersteunen. Hierbij wordt heel sterk oplossingsgericht en volgens de leidende principes van Schoolmakers ( zie hieronder) gewerkt. 

Het traject zoals  hieronder voorgesteld kan modulair worden uitgerold en uitgebreid. Dit volgens de concrete output van sessie 1 ( die zou plaatsvinden op een personeelsvergadering van 16/5) en de verdere acties die tijdens het traject worden gepland en uitgevoerd. 

De insteek voor het voorstellen van een traject is de inschatting dat deze uitdaging een duurzame aanpak vraagt. 

Voorstel van traject:

Sessie 1 (plenair): Double Diamond & HIGH IMPACT TEAMING ( 1 dagdeel)  

referentiekader Double Diamond

De groep wordt meegenomen in het referentiekader van de Double Diamond. Op die manier wordt het traject en het opzet duidelijk voor de deelnemers en wordt gewaakt over het feit dat het eigenaarschap  bij de groep blijft. 

 • Kader van High Impact Teaming

Dit kader focust op 4  componenten die een Impactvolle Teamwerking mogelijk maken: Resultaten – Duurzaamheid – Acceptatie – Essentie 

In de eerste sessie gaan we rond elk van deze componenten aan het werk waarbij we 3 groepen variabelen als kapstokken hanteren:

a) Visioning: helpen om bemanning gedeelde visie te ontwikkelen

✓ 3 niveaus voor visioning

 1. Toekomst
 2. Heden
 3. Brug van heden naar toekomst 

✓ Geen rechtlijnig ( en soms chaotisch) gegeven
✓ combinatie persoonlijke ambitie & teamambitie
✓ Waarom? Hoe? Wat?

b) Organizing: de boot zo efficiënt mogelijk te laten varen

✓ Op poten zetten juiste procedures, methoden, systemen en structuren
✓kern = autonomie

Hoe?
-Zet in op slimme flexibiliteit
– Experimenteer
– Gedeelde gewoontes hebben impact 

Binnen deze component worden diverse interactieve oefeningen gedaan waarbij wordt gefocust op het proces van STOP –  THINK  – EVALUATE – PROCEED. We zetten in op een dynamisch i.p.v. lineair veranderingsproces

Safe Teaming: zorgt ervoor dat de bemanning zich veilig voelt

✓ hoe psychologische veiligheid creëren…
✓ zonder te verglijden in een knuffelcultuur…
✓ en zonder assertiviteit en veiligheid met elkaar te verwarren  

  1. Frame: duidelijk kader met duidelijke afspraken 
  2. Be brave : geef zelf het goede voorbeeld 
  3. Reward: focus je op mensen die mee willen 
  4. Coach: luister, vraag, begrijp
  5. Follow through: wees consequent in hoe je reageert en opvolgt

De focus bij deze variabele ( en andere variabelen) ligt zowel op de bemanning ( individuele impact en persoonlijk meesterschap van de leden van het team) als de context waarin het team werkt

Op het einde van deze eerste sessie worden een aantal concrete actiethema’s uitgelijnd die in diverse werkgroepen verder kunnen worden ontwikkeld tot en uitgewerkt in concrete actiepunten. 

Deze werkgroepen kunnen in het vervolg van het traject in een systeem van dagdelen samenkomen. Op deze manier wordt de belasting voor het personeel beperkt gehouden en het draagvlak voor het proces bewaakt. De opdrachtgever geeft aan in welke mate zij hierin de verdere ondersteuning van Schoolmakers vragen. Hieronder geven we niettemin al een aanzet over hoe het verdere verloop van het traject er uit zou kunnen zien.

Vervolgsessies op basis van output sessie 1

We streven ernaar na de eerste sessie een 4 à 5-tal actiethema’s te destilleren en geven het personeel de mogelijkheid zich voor één van deze werkgroepen ( die de actiepunten zullen ontwikkelen) te engageren. 

Deze werkgroepen komen in een investering van 2 uur samen om onder begeleiding van schoolmakers oplossingsgericht concrete acties te 

Volgende thema’s/ kaders zouden in de vervolgsessies aan bod kunnen komen:

 • Verbindende communicatie 
 • Teamteaching 
 • Een gedragen reactiebeleid 
 • Het schoolreglement als neerslag van het pedagogische project 
 • Praktijkonderzoek installeren binnen de school 
 • ….

Sessie 2 ( plenair): terugkoppeling vervolgsessies – verzelfstandiging ( 1 dagdeel) 

In de plenaire sessie komen de verschillende werkgroepen de (voorlopige) resultaten van hun werk voorstellen aan de groep. Op het einde van de sessie wordt het traject verduurzaamd en kan de school idealiter zelfstandig verder. Voor deze laatste sessie wordt een (tijds)investering van 1 dagdeel voorzien.

Prijs

Per dagdeel: € 650, excl. btw en excl. verplaatsingskost

Lees hier de ervaring van andere deelnemers.

Aanvraagformulier

 • Hidden

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be