Feedback en formatief evalueren

29 juni 2020

Inhoud

Feedback is een belangrijk element om leerlingen regelmatig bij te sturen en te laten reflecteren in hun leerproces. Door bewust en gericht formatief te evalueren en daaropvolgend feedback te geven, kan je het leren van de leerlingen optimaliseren.

In deze sessie bekijken we hoe feedback zich verhoudt ten opzichte van (formatieve) evaluatie. We gaan dieper in op effectieve formatieve evaluatie en op de randvoorwaarden die feedback echt effectief maken en ervoor zorgen dat de boodschap blijft hangen. 

Tenslotte krijgt ook tijdsefficiëntie aandacht. Feedback vraagt tijd. Met enkele didactische aanpassingen kan je ervoor zorgen dat je als leerkracht de aanzet doet voor feedback en het denkwerk en de verwezenlijking aan de leerling(en) over te laten. 

In samenspraak met de school kunnen we accenten leggen die ervoor zorgen dat de sessie zo goed mogelijk aansluit op de context van de school:

  • Schriftelijke feedback: van “Goed gedaan” naar krachtanalyse. 
  • Inzetten op kwaliteitsvolle leerlingencontacten en opvolgingsgesprekken. 
  • Feedback waar de leerling eigenaar van wordt.

Doelgroep

Schoolteams

Doelen

Na het volgen van deze sessie weet/kan/beheers je…Heb je een antwoord op deze vragen…

  • kan je bewust formatieve evaluatiemomenten inplannen
  • kan je de meest geschikte evaluatievorm selecteren
  • kan je effectieve feedback geven aan leerlingen
  • heb je ideeën om het denk- en leerproces van leerlingen beter te begeleiden

Interesse?

Contacteer ons op info@schoolmakers.be

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

Met dit aanbod speelt Schoolmakers in op de specifieke noden die scholen ervaren tijdens corona. We belichten de vele mogelijkheden die er zijn om te differentiëren en te remediëren.

https://buff.ly/36n83Rv

“Met de scholengroep sleutelden we in de vakantie aan het corona-actieplan. Het doel was duidelijk: bij een melding moest elk personeelslid meteen weten wat te doen.”

An Agneessens, directeur van het Lyceum Aalst, over het corona-actieplan: https://buff.ly/348BdlC

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2020 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be