Duurzaam veranderen: begeleiding in didactisch thema

Evalueren, differentiëren, flexwerking, zelfregulering, lesgeven met impact,… het zijn allemaal voorbeelden van didactische thema’s. Wil je op een van deze thema’s systematisch inzetten en beoog je een duurzame verandering die gedragen wordt door het hele team? Dan heb je wellicht behoefte aan intensievere ondersteuning.

Doelen

Na een uitgebreide intake doen we een voorstel van een traject op maat. 

Bij de stappen die we zetten in onze trajecten, hanteren we de principes van ontwikkelingsgericht veranderen. Onze aanpak is steeds waarderend en onze methodieken zijn gericht op cocreatie. We zijn flexibel en zetten elke processtap in functie van wat het team nodig heeft. 

Gedetailleerd programma

Bij de start van het traject richten we een regiegroep op. Deze regiegroep van een 7 à 10 betrokkenen neemt het voortouw in het traject. De regiegroep bepaalt samen met de directie en de begeleider van Schoolmakers de concrete aanpak; doet voorstellen; en bewaakt dat het traject in goede banen loopt. Over de samenstelling van de regiegroep treden we in overleg. Van belang is dat de regiegroep – als geheel – inzicht heeft in het beleid, de organisatie en de werking van de school en voeling heeft met de verschillende graden/vakken en rollen/functies die collega’s opnemen. We mikken voor de regiegroep op geëngageerde collega’s die als ambassadeur voor het traject willen optreden. ‘De brug kunnen en willen maken’ naar collega’s, is cruciaal. 

De regiegroep ziet er bovendien op toe dat de school het eigenaarschap behoudt over het proces. Ideeën en suggesties vanuit Schoolmakers worden naast die van de betrokkenen gelegd: als inspiratie die de betrokkenen uitnodigt en in staat stelt om eigen standpunten en conclusies te bevragen en/of te versterken.

Verder draagt de regiegroep de eindverantwoordelijkheid voor een transparante, heldere en regelmatige communicatie en interactie over het traject. 

Duur

Afhankelijk van de vraag en de gewenste output tussen de 4 en de 10 dagdelen.

Dit is inclusief een pedagogische studiedag.

Prijs

Per dagdeel: € 650, excl. btw en excl. verplaatsingskost

Lees hier de ervaring van andere deelnemers.

Aanvraagformulier

  • Hidden

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief