feedback

Feedback en formatief evalueren

Feedback is een belangrijk element om leerlingen regelmatig bij te sturen en te laten reflecteren in hun leerproces. Door bewust en gericht formatief te evalueren en daaropvolgend feedback te geven, kan je het leren van de leerlingen optimaliseren.

In deze sessie bekijken we hoe feedback zich verhoudt ten opzichte van (formatieve) evaluatie. We gaan dieper in op effectieve formatieve evaluatie en op de randvoorwaarden die feedback echt effectief maken en ervoor zorgen dat de boodschap blijft hangen.
Tenslotte krijgt ook tijdsefficiëntie aandacht. Feedback vraagt tijd. Met enkele didactische aanpassingen kan je ervoor zorgen dat je als leerkracht de aanzet doet voor feedback en het denkwerk en de verwezenlijking aan de leerling(en) over te laten. 

In samenspraak met de school kunnen we accenten leggen die ervoor zorgen dat de sessie zo goed mogelijk aansluit op de context van de school:

  • Schriftelijke feedback: van “Goed gedaan” naar krachtanalyse. 
  • Inzetten op kwaliteitsvolle leerlingencontacten en opvolgingsgesprekken. 
  • Feedback waar de leerling eigenaar van wordt.

Doelen

Na het volgen van deze vorming…

  • kan je bewust formatieve evaluatiemomenten inplannen
  • kan je de meest geschikte evaluatievorm selecteren
  • kan je effectieve feedback geven aan leerlingen
  • heb je ideeën om het denk- en leerproces van leerlingen beter te begeleiden

Duur

1 dagdeel

Prijs

Per dagdeel: € 650, excl. btw en excl. verplaatsingskost

Aanvraagformulier

  • Hidden

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief