Project Description

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail to someone

Succesvolle veranderingen zijn de vrucht van een proces van zoeken, wegen en wikken, intense communicatie en gerichte, gefaseerde actie. Schoolmakers is expert in procesbegeleiding en in de cocreatieve aanpak. Met zin voor timing en oog voor het bredere plaatje, faciliteren we de dialoog tussen de verschillende betrokkenen, creëren ruimte voor innovatief denken en begeleiden stap voor stap de opmaak van een actieplan. Zo komen we samen tot duurzame verandertrajecten en gedragen oplossingen.

Een greep uit de procesbegeleidingen van Schoolmakers:

  • Wat als twee scholen één worden?
  • Ik heb een schitterend idee maar hoe krijg ik de collega’s mee? Hoe realiseer ik  gedragenheid voor nieuwe initiatieven?
  • Onze schoolwerking wordt steeds meer ingebed in de scholengroep en in de buurt. Hoe maken we de samenwerking op zo’n grote school waar? Hoe overleggen we kwaliteitsvol met alle partners?
  • We willen onze missie en ons pedagogisch project hertekenen. Waar starten we?
  • De inspectie gaf ons heel wat werkpunten mee. Hoe pakken we dit aan?
  • Een nieuwbouw of een grondige renovatie van een campus. Hoe organiseer ik inspraak bij het ontwerp van de leerplek?
  • Hoe versterken we het beleidsvoerend vermogen van onze school?
  • Onze school staat onder immense druk zowel intern als extern. Hoe gaan we hiermee om? Hoe maken we samen positieve keuzes? En hoe verantwoorden en communiceren we die keuzes?

 

Terug naar overzicht schoolmaakgerief