Masterclass ‘Opleidingen procesgericht ontwerpen’

31 maart 2022

Het hoger onderwijs is continu in beweging. Opleidingen worden met de regelmaat van de klok (her)ontworpen, zodat ze nog beter aansluiten bij de noden van studenten, inspelen op de eisen van de arbeidsmarkt en/of steunen op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Toch is samen en op een procesmatige manier opleidingen ontwerpen geen sinecure. Er komt kunst en kunde bij kijken uit diverse hoeken.

Deelnemen aan de Masterclass ‘Opleidingen Procesgericht Ontwerpen’ houdt in dat je je op een intensieve manier verder bekwaamt in het begeleiden van verandertrajecten gericht op (her)ontwerpen van een opleiding.

We versterken je in deze opleiding in drie rollen die je in te zetten hebt om zo’n verandertraject succesvol te maken:

 • jij als procesbegeleider in onderwijs 
 • jij als ontwerper van opleidingen
 • jij als onderwijskundig expert

We reiken hiertoe een gezonde mix aan van conceptuele kaders uit de veranderkunde, de ontwerpkunde en de onderwijskunde. Verwacht je aan inzichten die dienend zijn om zelf aan de slag te gaan. We spijzen de theorie met inspirerende praktijkvoorbeelden (lees: onze eigen zoektochten), casussen uit de deelnemersgroep en toegankelijke tools. We staan stil bij hoe je vaardig(er) kan handelen in het proces richting opleidingsontwerp. Opdrachten die je in de weken tussen de contactmomenten uitvoert, zorgen ervoor dat je meteen met je versterkte en nieuwe competenties aan de slag gaat. Je traint die competenties dus tijdens de contactdagen, maar ook in je doordeweekse praktijk. Er is ruimte voor uitwisseling van expertise en ervaringen binnen een veilige context. Die dient als katalysator voor je persoonlijk leerproces. We focussen geregeld op reflectie n.a.v. concrete vragen die je je stelt over je competenties, je opvattingen, je positie en rol in zo’n verandertraject. 

Om een idee te geven, dit zijn het soort vragen waarrond we werken:

 • Hoe ontwerp je een veranderproces dat moet leiden tot een nieuw opleidingsontwerp?
 • Wie beslist wanneer waarover tijdens een proces van opleidingsontwerp?
 • Hoe en met wie behoud je het overzicht?
 • Welke rollen moeten ingevuld worden in het proces? En hoe vul je jouw rol daarbinnen in? 
 • Hoe betrekken we docenten, studenten, …?
 • Hoe brengen we de verwachtingen van alle stakeholders bij elkaar?
 • Wat met organiseerbaarheid? Waar in het proces breng je dat in?
 • Hoe bouw je samen aan een visie voor een opleiding?
 • Aanpassingen aan opleidingen vraagt soms ook andere vaardigheden van docenten of andere manieren om je als opleiding te organiseren. Hoe neem je dit mee in het proces?
 • ….

Doelpubliek

We richten ons primair op collega’s uit het hoger onderwijs in een functie als onderwijsondersteuner/ontwikkelaar, opleidingsverantwoordelijke of kwaliteitsmedewerker.

Evengoed zijn directeurs, beleidsmedewerkers, coördinatoren, … uit het secundair- en volwassenenonderwijs welkom. 

We verwelkomen zowel mensen die verbonden zijn aan één specifieke opleiding, als mensen die vanuit hun functie meerdere opleidingen ondersteunen, of er leidinggevende van zijn.

Deze Masterclass is geschikt voor iedereen met interesse om mee opleidingen te ontwerpen. Geef ons even een seintje als je twijfelt of deze opleiding wel iets voor jou is.  

Je vormt met maximum vijftien andere begeleiders een leergroep. 

Doelen

Op het einde van de Masterclass ‘Opleidingen procesgericht ontwerpen’

 • pas je inzichten uit de verander-, ontwerp- en onderwijskunde toe om van een verandertraject rond opleidingsontwerp een succes te maken; 
 • hanteer je op cocreatieve wijze tools om een verandertraject rond opleidingsontwerp in goede banen te leiden; 
 • kijk je tevreden terug op de ontwikkeling van jouw competenties als begeleider van een verandertraject rond opleidingsontwerp; 
 • ervaar je dat de effectiviteit van je ontwerp- en begeleidingswerk is toegenomen en dat anderen dit erkennen.

Aanpak

De Masterclass ‘Procesbegeleiding in onderwijs’ start met een korte online bevraging anderhalve maand voor de startdag. De contactmomenten vullen we methodisch in met oefeningen, casusbesprekingen, theoretische inzichten, kennismaking met tools, vragenlijsten voor zelfonderzoek, situatiespelen en andere actiegerichte methoden. Opdrachten die je uitvoert in je werksituatie ondersteunen de transfer van het geleerde naar de praktijk. Tekstmateriaal en referenties naar relevante literatuur kunnen jou, indien je dit wenst, ondersteunen bij verdere zelfstudie. Een persoonlijk werkschrift gebruik je als monitor van je individuele leerproces. 

Begeleiders en de inbreng van inhoudelijke expertise

De Masterclass ‘Opleidingen procesgericht ontwerpen’’ is in handen van Jetje De Groof en Jan Royackers, aangevuld met de occasionele inbreng van collega-Schoolmakers. Zo garanderen we dat we kwaliteitsvolle begeleiding rond de uitdagingen van het procesgericht opleidingen ontwerpen. 

Jetje heeft in de voorbije vijftien jaar uitgebreide expertise in het hoger onderwijs opgebouwd. Ze was beleidsmedewerker voor de VLIR, coördineerde de Antwerp Doctoral School en trad in de voorbije tien jaar op als procescoördinator van talloze visitaties, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Op die manier leerde ze opleidingen en instellingen in beide landen van nabij kennen en zag ze heel wat voorbeelden van inspirerende leeromgevingen en organisatiestructuren die kwaliteitsvol onderwijs bevorderen. Als lid van de onderzoeksgroep Edubron van de UAntwerpen was ze bovendien betrokken bij onderzoeksprojecten rond uiteenlopende thema’s als duaal leren, werkplekleren, authentiek evalueren en effectief trainingsbeleid in organisaties. 

Jan Royackers is Master in de Romaanse Talen. Na een carrière van 10 jaar als leerkracht en middenkader op een secundaire school, werd hij procesbegeleider bij Schoolmakers en wetenschappelijk medewerker aan de UGent. Als Schoolmakers begeleidde hij reeds tweemaal de opstart van een nieuwe school (Tienerscholen Brussel), waarbij het curriculum van de secundaire school naadloos en innovatief aansluit bij de basisschool. Daarna werkte hij met groepen docenten van verschillende hogescholen rond didactische en curriculumgerichte thema’s zoals differentiatie en flexibilisering. Via begeleidingen omtrent de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs verfijnde hij zijn inzichten en skills in educational design.

Praktisch

Data

De masterclass zal doorgaan op volgende data:

 • 12 september: startdag
 • tussentijds opvolgmoment (online): later in te plannen
 • 18-19 oktober: tweedaagse
 • tussentijds opvolgmoment (online): later in te plannen
 • 20 december: opvolgdag

Locaties

 • De residentiële tweedaagse vindt plaats in een nog te bepalen locatie. Schoolmakers doet voor tweedaagse opleidingen vaak een beroep op de faciliteiten van de Kasteelhoeve (Wange) of De Heerlijckyt (Geetbets) 
 • de ‘losse’ dagen gaan door in Tweeperenboom (Winksele)
 • de online bijeenkomsten gebeuren via Google Meet

Indien de coronamaatregelen het toestaan, gaan de live-bijeenkomsten zoals gepland door. Is dit niet het geval, dan schakelen we over naar online-alternatieven.

Bijdrage in de kosten

De bijdrage in de kosten bedraagt 1.690 euro (excl. BTW), voor vier volle contactdagen en twee online bijeenkomsten, begeleid door twee schoolmakers, plus een tweedaags volpension verblijf in de Kasteelhoeve (op basis van tweepersoonskamers – 14 euro toeslag voor eenpersoonskamer). 

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze link

Ook op maat van onze (hoge)school/universiteit?

Ja. We richten deze masterclass ook op maat van jouw onderwijsorganisatie in. Voor meer informatie hierover, kan je Jetje De Groof contacteren (jetje@schoolmakers.be).

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

‘Scholen kijken veel te weinig naar buiten om te zien hoe de samenleving aan het veranderen is.’ - Bert Smits @Knack

Lees hier het volledige artikel, nu beschikbaar op onze website: https://buff.ly/3lg3XRo

Interesse in al het nieuws, opleidingen, blogs rond hoger onderwijs?

Schrijf je dan hier in op onze nieuwsbrief Hoger Onderwijs en je mag een paar keer per jaar artikels op jouw maat verwachten: https://buff.ly/3wtuijR

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2022 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be