Masterclass ‘Procesbegeleiding in onderwijs’

26 april 2022

Deelnemen aan de Masterclass ‘Procesbegeleiding in Onderwijs’ houdt in dat je je op een intensieve manier verder bekwaamt in het begeleiden van verandering in onderwijs. De manier van werken tijdens deze opleiding is praktijkgericht. We vertrekken van de concrete vragen die jij je stelt over je competenties, je opvattingen, je positie en je rol als school-externe of school-interne procesbegeleider.

Je vormt met maximum vijftien andere schoolbegeleiders een leergroep. Schoolbegeleiders kunnen zowel school-intern als school-extern zijn. We verwelkomen zowel coördinatoren, directeurs, beleidsmedewerkers, … die op de eigen school veranderprocessen (willen) begeleiden vanuit een ‘ontwikkelingsgerichte aanpak’, als coaches, pedagogisch begeleiders, experten, … die een dergelijke rol als externe op verschillende scholen opnemen.

De ruimte tot uitwisseling van expertise en ervaringen binnen een veilige context dient als katalysator voor je persoonlijke leerproces. Opdrachten die je in de weken tussen de contactdagen uitvoert, zorgen dat je meteen met je versterkte en nieuwe competenties aan de slag gaat. Je traint die competenties dus tijdens de contactdagen, maar ook in je doordeweekse praktijk.

Op het einde van de Masterclass ‘Procesbegeleiding in Onderwijs’

  • verwoord je een authentieke visie op procesbegeleiding;
  • hanteer je een cocreatieve stijl in het omgaan met de uitdagingen van de school/scholen die je begeleidt in een veranderproces;
  • kijk je tevreden terug op de ontwikkeling van jouw competenties als procesbegeleider;
  • ervaar je dat de effectiviteit van je begeleidingswerk is toegenomen en dat anderen dit erkennen.

Aanpak

De Masterclass ‘Procesbegeleiding in onderwijs’ start met een korte online bevraging een maand voor de residentiële tweedaagse in De Heerlijckyt van Elsmeren. De tweedaagse en de drie verdiepingsdagen vullen we methodisch gevarieerd in met oefeningen, casusbesprekingen, theoretische inzichten, vragenlijsten voor zelfonderzoek, situatiespelen en andere actiegerichte methoden. Opdrachten die je uitvoert in je werksituatie ondersteunen de transfer van het geleerde naar de praktijk. Tekstmateriaal en referenties naar relevante literatuur kunnen jou, indien je dit wenst, ondersteunen bij verdere zelfstudie. Een persoonlijk werkschrift gebruik je als monitor van je individuele leerproces

Begeleiders en de inbreng van inhoudelijke expertise

De Masterclass ‘Procesbegeleiding in Onderwijs’ is in handen van Bert Smits en Yves Larock, aangevuld met de occasionele inbreng van collega-Schoolmakers. Zo garanderen we dat we de werkmethoden van een procesbegeleider kunnen koppelen aan de uitdagingen waar scholen vandaag voorstaan. Naargelang de prioritaire noden van jou en de andere deelnemers, kunnen we inhoudelijk inzoomen op: gedragen visie; modernisering; schaalvergroting; gemotiveerd houden van leerkrachten; omgaan met diversiteit; differentiatie binnen en buiten de klas; evaluatiebeleid; warme en open schoolcultuur; gedragen vernieuwing van pedagogisch project; teamwerk; meertaligheid; inclusieve school; ouder- en leerlingenparticipatie; versterken van beleidsvoerend vermogen; zorgbeleid; ICT-integratie; leerlingbegeleiding; onthaal van nieuwe leerkrachten; leiderschap; brede school; werkbaar werk; …

Praktisch

Datums en werktijden

  • een residentiële tweedaagse: 4+5/10/2022 (tweedaagse start om 10u – eindigt  om 16u)
  • drie verdiepingsdagen: 28/10 + 9/12/2022 + 3/2/2023 (telkens van 9.30u tot 16.30u)

Locaties

Bijdrage in de kosten

De bijdrage in de kosten bedraagt – onder voorbehoud van aanpassingen –  1.400 euro (excl. BTW), voor vijf volle contactdagen begeleid door twee schoolmakers, plus een tweedaags volpension verblijf in de Heerlijckyt (op basis van eenpersoonskamers).

Wanneer je met twee of drie collega’s van dezelfde organisatie inschrijft, bieden we een korting van 10% en bedraagt de bijdrage voor de tweede en derde persoon 1.260 euro (excl. BTW). 

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link.

 

Ook op maat voor onze schoolorganisatie?
Ja. We richten de Masterclass ‘Procesbegeleiding in Onderwijs’ ook in op maat van jouw school of onderwijsorganisatie. Voor meer informatie hierover: neem contact op met Yves Larock (yves@schoolmakers.be).

.

Save

Save

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Mooie synthese @YDemaertelaere #schoolmakers

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2022 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be